3000-årig textilfabrik i Negevöknen

En stor textilfabrik som uppskattas till tiden för kung David och Salomo blev funnen 2016. Ett team från Tel Aviv University gjorde upptäckten vid utgrävningen av Timnas koppargruvor i Arava-dalen. Mer information »

Publicerat 2017-02-06

2000 år gammalt guldmynt upptäckt i östra Galileen

Ett 2000 år gammalt guldmynt med ansiktet av den romerska kejsaren Augustus, arvtagare till Caesar, upptäcktes i östra Galileen 2016. Kejsar Trajanus präglade myntet 107 e.Kr. som en del av en serie mynt som hedrade romerska kejsare som hade existerat före honom. Mer information »

Publicerat 2017-02-05

Två sigill från Davids stad i Jerusalem

Två sigill, en med namnet på en man och en med namnet på en kvinna, hittades nära varandra under utgrävningarna av Davids stad, nära Jerusalem National Park 2016. Sigillen fanns inne i en stor byggnad som går tillbaka till den 1:a tempelperioden. Mer information »

Publicerat 2017-02-04

Romerska ugnar

I samband med ett järnvägsprojekt i Jisreeldalen 2016 har antika romerska ugnar daterade till 1600 år tillbaka i tiden upptäckts. Mer information »