Synagogan Arbel

Strax väster om Genesarets sjö är den antika synagogan Arbel lokaliserad, vilken upptäcktes 1905. Synagogan är en av de mest äldsta i världen och går tillbaka till 2:a Tempelperioden. Mer information »

Publicerat 2017-04-30

Synagogan Hurva i Jerusalem

”Hurva” betyder ruin på hebreiska och synagogan låg som ruin långt över 100 år. Den byggdes på 1700-talet men förstördes ganska omgående av muslimer. 1864 byggdes synagogan upp igen av litauiska judar. 1948 förstördes synagogan igen av muslimer under Israels frihetskrig. År 2010 renoverades Hurva-synagogan i sin ursprungliga 1700-talsstil och har återigen verksamhet. Mer information »

Publicerat 2017-04-29

Nimrod-fästningen

I norra Golanhöjderna är Nimrod-fästningen lokaliserad och är uppkallad efter den bibliske hjälten Nimrod som traditionellt anses ha bott på platsen. Nimrod är grundaren av det babyloniska och assyriska riket, grundare av Babel samt byggare av Babels torn. Nimrod kallas ”den förste härskaren på jorden” och ”en väldig jägare inför Herren” i Bibeln.
Mer information »

Publicerat 2017-04-27

Arkeologi ovärderlig länk mellan Israels förflutna och nutid

Tack vare Israels långa och rika förhistoriska och antika historia, och dess lilla storlek, upprätthåller landet det högsta förhållandet mellan antika platser utslaget per område i världen. Israels antikvitetsmyndighet har hittills räknat samman till fler än 14 000 arkeologiska platser och cirka 6 000 arkeologiska utgrävningar och undersökningar har gjorts (inklusive i Sinaihalvön, Gazaremsan och Västbanken). Några av de mest viktiga upptäckterna har funnits i Qirbet Qumran, Hazor, Megiddo, Rehov, Bet Shean, Caesarea, Banias, Negev och Tel Dan. Mer information »

Publicerat 2017-04-26

Tel Afek – Tel Kurdani

Den arkeologiska platsen Tel Afek, även kallad för Tel Kurdani, är vad som återstår av den bibliska staden. Kung Salomo gav bl.a. Tel Afek till Hiram, kung av Tyros, som belöning för olika tjänster som gjordes för honom vid byggandet av det 1:a Templet. Mer information »

Publicerat 2017-04-24

Arkeologi i det Heliga landet

Det ”Heliga Landet” eller det ”Förlovade landet” avser dagens Israel, Judéen och Samarien (”Västbanken”) och i vissa definitioner områden som ligger nära dem. Denna geografiska del av världen har stor religiös betydelse för judendomen, kristendomen och senare islam (främst efter att den judiska staten Israel grundades 1948). Nedan följer några exempel på arkeologiska artefakter och upptäckter från det Heliga landet. De sträcker sig från den tidiga bronsåldern (mer än 4000 år tillbaka) fram till den tid då det bysantinska riket styrde det området för cirka 1500 år sedan.

Arkeologi i det Heliga landet
Arkeologi i det Heliga landet redovisar regelbundet nya upptäckter och slutsatser

Några arkeologiska upptäckter i det Heliga landet

Silveramuletter i Ketef Hinnom
Två mini-rullar bestående av silver hittades på Ketef Hinnom, en arkeologisk plats som nu har införlivats i Menachem Begin Heritage Center i Jerusalem. De är daterade till ca 2600 år sedan, skrivna på paleo-hebreiska, och innehåller den äldsta bibliska passagen som har överlevt till nutid. Rullarna innehåller en del av en prästlig välsignelse som finns i Bibeln.

Kung Davids palats i Khirbet Qeiyafa
Khirbet Qeiyafa blomstrade för nästan 3000 år sedan och ligger ca 30 kilometer sydväst om Jerusalem. Vissa forskare hävdar att det är den bibliska staden Sha’arayim. Platsen kan också ha spelat en viktig roll under perioden för Israels förenade kungarike. Forskare har även identifierat en struktur som överstiger 1 000 kvadratmeter och kan ha varit ett palats som användes av Kung David själv.

Enorm struktur i Genesarets sjö
En massiv struktur under vattnet i Genesarets sjö har upptäckts. Den sträcker sig 10 meter upp från havsbotten och har en diameter på 70 meter. Den beräknas väga cirka 60 000 ton, tyngre än de flesta moderna krigsfartyg. Forskare tror att den kan vara mer än 4000 år gammal och dateras till en tid då vattennivån var lägre och en stad som hette Bet Yerah eller ”Khirbet Kerak” var då lokaliserad en mil söder om strukturen. Syftet med strukturen är okänd.

Genesarets båt
Återstoden av en liten träbåt begravd i sediment blev upptäckt i Genesarets sjö och är uppskattningsvis 2000 år. Det har gjort att vissa hänvisar den till resterna av ”Jesus båt”, även om det inte finns några bevis på att Jesus eller hans apostlar har använt den. Arkeologer har även hittat en stad som dateras till mer än 2000 år som fanns på strandlinjen där båten blev upptäckt.

Dödahavsullarna
I ett område vid Döda havet – Qumran– har fler än 900 handskrifter i 11 grottor hittats – hittills. De inkluderar kanoniska verk från den hebreiska bibeln och innehåller också kalendrar, psalmer, psalmer, apokryfiska (icke-kanoniska) bibliska verk och samhällsregler. Det finns skrifter från samtliga böcker av den judiska Bibeln (Gamla testamentet) utom Ester och den viktigaste är en fullständig version av Jesaja (mäter ca 8 meter och kan ses på The Shrine of the Book i Jerusalem). En rulle är gjord av koppar och beskriver platsen för en begravd skatt. Texterna dateras mellan ungefär 200 f.Kr. fram till omkring år 70 e.Kr. när romarna slog brutalt ner en judisk revolt i Jerusalem. Tack vare skrifterna har forskare fått tillgång till skrifter som är ungefär 1 000 år äldre än tidigare kända skrifter och som var tillkomna före masoreternas standardisering av texter.

Masadas fästning
På en klippas topp nära Döda havet ligger Masadas fästning och var platsen för ett sista slag under ett judiskt uppror mot romarna. I slutet av den romerska belägringen av fästningen, då slaget var förlorat, begick de ca 960 judiska seloterna kollektivt självmord framför att utsättas för romersk tortyr och bli sålda som slavar. 2001 blev Masadas fästning listad av UNESCO som kulturellt världsarv.

Till sist, arkeologin relaterad till det Heliga landet har berikat vår kunskap om historien och många arkeologiska skatter väntar på att bli upptäckta…

Rundresa i det Heliga landet:

Continue reading ”Arkeologi i det Heliga landet”

The Shrine of the Book i Jerusalem

Bokens helgedom eller The Shrine of the Book är en del av Israel Museum i Jerusalem. Där förvaras Dödahavsrullarna och andra sällsynta gamla manuskript. Byggnaden ligger 2/3 under marken och dess övre del är kupolformad omgiven av en vattenpool. I The Shrine of the Book finns exempelvis en 8 meter lång Dödahavsrulle. Mer information »

Publicerat 2017-04-22

Absaloms grav

Absaloms grav (även kallad för Absaloms pelare) är en gammal monumental klippgrav med ett koniskt tak som ligger i Kidron-dalen i Jerusalem. Traditionellt är Absalom, den upproriska sonen till kung David i Israel (cirka 1000 f.Kr.), begravd på platsen. Mer information »

Publicerat 2017-04-21