Caesareas amfiteater

Ca en timmes bussresa från Tel Aviv är Caesarea lokaliserat och där finns bl.a. en 2000-årig romersk amfiteater att beskåda. Den används än idag till föreställningar. Mer information »

 

Publicerat 2017-06-19

Jerusalems Temple Institute

Ett besök på tempelinstitutet kan upplevas som att besöka Tempelberget självt då inredningen har t.ex. kärl, tempelkläder och målningar som visar bibliska historier. Jerusalems Temple Institute startades av Yisrael Ariel som var en av de israeliska soldaterna som befriade Tempelberget under 6-dagarskriget. Mer information »

Publicerat 2017-06-18

Gilgal Refaim – Israels ”Stonehenge”

Tack vare flygfoton upptäcktes en av Mellanösterns mest mystiska strukturer, som är lätt att missa vid en väg i Golanhöjderna. Platsen är Gilgal Refaim, även kallat för Israels ”Stonehenge”, och är daterat 5000 år tillbaka, ungefär samma ålder som Stonehenge i Storbritannien. Mer information »

Publicerat 2017-06-17

Naturreservatet Nahal Me’arot bekräftar Neanderthals unika existens

På Karmelberget utanför Haifa finns naturreservatet Nahal Me’arot med de fyra grottorna Me’arat HaNahal (Bäckgrottan), Me’arat HaTanur (Ugnsgrottan) Me’arat HaGamal (Kamelgrottan) och Me’arat HaGedi (Unggetsgrottan). Området blev uppsatt på UNESCO:S världsarvslista 2012 och visar på människans förhistoriska bosättningar sedan minst 500 000 år tillbaka i tiden. Mer information »

Publicerat 2017-06-16

Tel Megiddo – gammalt slagfält

Tel Megiddo är bl.a. ett gammalt slagfält där egyptierna och kanaaniterna stred mot varandra 1500 f.Kr. och en annan strid stod mellan Egypten och kungariket Juda 609 f.Kr.. Området har även en välbevarad vattencistern från Salomonos tid (1:a Tempelperioden). Tel Megiddo kallas även för ”Megiddos slätt” och är Bibelns Harmagedon vilken kommit att stå som symbol för jordens undergång. Mer information »

Publicerat 2017-06-14

Israels tolv stammar – introduktion

I Bibeln kan vi läsa om Israels tolv stammar som efter Mose död tog i besittning det utlovade landet Kanaan under ledning av Joshua. Israels stammar är de traditionella delarna av det judiska folket och härstammar från patriarken Jakob (Israel). Jakob bytte namn till Israel efter att han hade brottat med en ängel från Herren och därefter blev det hebreiska folket känt som israeliter. Hans söner delades upp i olika stammar: Ruben, Simon, Juda, Isaskar, Sebulon, Dan, Naftali, Gad, Asher, Benjamin, Efraim och Manasse. (Levi räknas inte som en stam och Josef ersattes av sina söner Efraim och Manasse). Juda stam är bakgrunden till begreppet judar och var den framträdande av de 12 stammarna i den bibliska berättelsen. Kung David var en del av Juda stam, och hans kungliga linje regerade i Jerusalem från omkring 1000 f.Kr. tills staden föll till babyloniska styrkor 586 f.Kr.. Jerusalem var Israels huvudstad och huvudstaden för det södra kungariket efter att nationen delades. Även Jesus var från Judas stam.

Israels tolv stammar i Nordriket och södra kungariket

Enligt Bibeln var Kungariket Israels (kung Davids och Salomos rike) uppföljare ”Nordriket” lokaliserat norr om Juda rike i Samarien. Det skedde efter att Israels nordstammar avvisade Salomons son Rehoboam som sin kung. Nio stammar bildade det Nordriket: Rubens stammar, Issaskar, Sebulon, Dan, Naftali, Gad, Aser, Efraim och Manasse. Dessutom medlemmar från Levi stam, som inte hade någon landtilldelning, i Nordriket. Judas och Benjamins stammar förblev lojala mot Rehabeam och bildade Juda rike (eller södra kungariket). Medlemmar från Levi och resten av Simeon fanns också i södra kungariket.

 

Israels tio försvunna stammar

Av de ursprungliga tolv stammarna är idag tio försvunna från historien. De kan inte klassificeras som förlorade då forskarna inte vet exakt vad som har hänt dem. De tio försvunna stammarna fördes bort av assyrierna (740 f.Kr. eller 733/2 f.Kr.) och blev assimilerade med tiden av andra folk och försvann så från historien. I samband med Israels grundande 1948 (3:e judiska staten genom tiderna där nuvarande Israel finns) så hävdade några immigranter att de var kvar från de tio förlorade stammarna. Stammarna Juda och Benjamin har överlevt som judar eftersom de fick återvända till sitt hemland efter den babyloniska exilen 538 f.Kr.

Introduktion till Israels tolv stammar:

 

Israels tolv stammar
Områdesindelning för Israels tolv stammar

Mer information »

Publicerat 2017-06-13

Moria berg är det gamla namnet för Tempelberget

Första gången Moria Berg nämns i Bibeln var när patriarken Abrahman skulle offra sin son Isak, vilket inte skedde till sist då det hela var en test från G-d, enligt Bibeln. Delar av Moria berg köptes av David från en före detta jebusitkung då det var privat egendom, vilket går att läsa i Bibeln.

Efter att det 1:a Templet blev uppfört för ca 3000 år sedan kom Moria berg istället att bli kallat för Tempelberget.

Publicerat 2017-06-12

Varför valde kung David Jerusalem som huvudstad?

Saul, Israels första konung, dödades i strid mot filistéerna (utdöda sedan länge), och David valdes som hans efterträdare. En av Davids första handlingar som kung var erövringen av Jerusalem. Han kallade den ”Davids stad” och förklarade den som huvudstad i hans rike. Valet av Jerusalem – trots sina många brister, t.ex. avlägsenhet från handelsvägar, kronisk vattenbrist, olämpligt strategiskt läge – dikterades av en geopolitisk begränsning. Staden ligger i mitten av de tre stora territoriella blocken som tilldelades Israels 12 stammar och den gränsar till Benjamins stam territorium – till vilken kung Saul hade tillhört – och till Judas, kung Davids stam.

Således sågs den isolerade jebusitstaden som neutral när det gällde stamfördelning av territorium och acceptabelt för hela nationen. Mer information »

Publicerat 2017-06-11