Video: De 25 mest viktiga arkeologiska upptäckterna

Den bifogade videon tar upp ett urval av de mest viktiga arkeologiska upptäckterna, dock är inte ett par fynd från Jerusalem inkluderade som kunde ha blivit listade, bland dem fyndet av en klocka som användes av den judiske Översteprästen i Templen. Däremot är Dödahavsrullarna och en sten med inskriptionen Pontius Pilatus inkluderad.

Publicerat 2017-08-30

Förbundsarken finns i Etiopien?

Expressen (2016): Spåren leder till Etiopien – kanske

 ”I äventyrsfilmen Jakten på den försvunna skatten letar Indiana Jones, spelad av Harrison Ford, efter förbundsarken som sägs innehålla de tio budorden. Men jakten på artefakten började långt innan Hollywood la beslag på berättelsen. Genom åren har en lång rad lycksökare letat efter vad som har kommit att bli en av de mest eftersökta kristna relikerna i historien.

I Gamla testamentet berättas om hur Moses fick de tio budorden av Gud på Sinaiberget i Egypten. Budorden, som var nedtecknade på stenplattor, placerades sedan i förbundsarken, en kista täckt av guld. Senare fördes den till Salomos tempel i Jerusalem. Där ska den ha stått till år 586 f.Kr då templet, som Salomo låtit bygga, förstördes av den babyloniske härskaren Nebukadnessar II:s trupper.

Sedan dess har en rad legender florerat om förbundsarken och hur den fördes bort från Jerusalem innan ödeläggelsen. Enligt en etiopisk berättelse gav kung Salomo skatten i kärleksgåva till drottningen av Saba. Andra legender hävdar att det var parets son, den aksumitiske härskaren Menelik I, som tog skatten till sitt land. En tredje variant är inne på att förbundsarken är gömd under Tempelberget i Jerusalem. I Uppenbarelseboken står det att arken inte ens finns på jorden, utan i himmelriket. Men det är inget som hindrat jakten från att fortsätta. Så sent som 2008 upptäckte tyska arkeologer kvarlevor av vad de hävdar är drottningen av Sabas palats – och ett altare där en del tror att förbundsarken varit placerad.

En annan som har siktet inställt på arken är Bob Cornuke som startat Biblical Archaeology Studies and Exploration Institute. Han har bakgrund som utredare i Los Angeles och använder sig av samma tekniker som när han var anställd inom rättsväsendet. 2009 undersökte han ett spår som leder till staden Axum i Etiopien. Staden var under antiken ett viktigt handelscentrum och enligt legenden togs förbundsarken hit av kungen omkring 400 e.Kr och placerades i en kyrka.” Mer information »  

Publicerat 2017-08-26

Islamiska Waqf i Jerusalem förstörde judisk historia

Tyvärr tillämpar Israel ett alltför fritt styre av den muslimska myndighet som styr Tempelberget, Islamiska Waqf, med undantag av Västra muren. T.ex. 1999 förstörde palestinska/muslimska bulldozrar på uppdrag av islamiska Waqf uppskattningsvis av ca 1 miljon kg av potentiellt arkeologiskt material som man inte undersökte innan och som forslades bort till en soptipp via ca lastbilstransporter. Även efter 1999 förstör islamiska Waqf judiska artefakter då man har intresse av att förringa och att förfalska Tempelbergets historia. Israel saknar handlingskraftighet avseende Tempelberget p.g.a. politiska skäl och därför kan palestinierna i princip obehindrat förstöra vad man vill på Tempelberget.

Publicerat 2017-08-25

Olöst mysterium: Dödahavsrullarnas skattkarta

Expressen (2016): ”Det var 1947 som en samling handskrifter hittades i en grotta i Qumran på Västbanken. Dödahavsrullarna anses vara ett av 1900-talets mest intressanta fynd. Skrifterna uppskattas vara 2000 år gamla och innehåller nästan 1000 texter på hebreiska, arameiska och grekiska som är nedskrivna på pergament. Många forskare tror att dokumenten är skrivna av den judiska gruppen esséerna. Men ingen vet med säkerhet. Rullarna innehåller bland annat skrifter från Gamla testamentet och kastar nytt ljus över den tidiga judendomen och kristendomen. Förutom religiösa skrifter innehåller Dödahavsrullarna en slags karta och inventarielista över en rad skatter. Men ingen av dessa har någonsin hittats vilket eventuellt kan förklaras med att Romarna plundrade området. Enligt andra teorier har skatterna aldrig funnits. Det pågår fortfarande forskning kring dokumenten som förvaras mörkt och svalt för att inte förstöras.”

Publicerat 2017-08-24

Jerusalem – den allra första början för judarna

För det judiska folket började dess historia i Jerusalem för 3000 år sedan då det 1:a Templet uppfördes på Morias berg, vilket nämns i 1:a Moseboken. Den blev därefter kung Davids huvudstad och det var kung Davids son, Salomon, som byggde det 1:a Templet. Nuvarande Israel är den 3:e judiska staten genom historien i området. Mer information »

Publicerat 2017-08-22