Mittporten i Jerusalem

I citadellet nära Jaffa-porten har fragmentariska befästningar upptäckts som innehöll ett hörn av ett massivt torn på 8 meter med kvarlevor. Detta verkar vara en del av en grind som tillhörde det norra försvaret i Hiskias mur som försvarade den västra expansionen. Jeremiah 39: 3 kallar detta för ”mittporten”. Mer information »

Publicerat 2017-09-20

En promenad i Davids stad

”Att besöka Davids stad är helt enkelt ett måste för alla som besöker Israel. År 1867 bestämde sig en brittisk officer och ingenjör, Charles Warren, för att upptäcka Jerusalem. Han var den första som började upptäcka 2000 år av främmande ockupanters civilisationer som hade begravts och förstörts och som sedan byggt nya på toppen av det gamla.” Fortsättning »

Publicerat 2017-09-19

Profeten Hoseas grav

Hoseas grav är belägen på den judiska begravningsplatsen i Safed. Han var den enda profeten från det israeliska Nordriket ca 750 f.Kr. Mer information »

Publicerat 2017-09-18

Profeten Jesajas grav

Strax söder om Davids stad finns det tre gravar där den största tillhör Jesaja (tekniskt sett är det en minnesplats) och en grekisk inskription noterar att platsen är ”Profeten Jesajas plats”. Nära minnesplatsen finns Tel el Minshar och ett träd på toppen av kullen markerar förmodligen den exakta platsen där profeten dödades. Judarna begravde inte sina avlidna innanför stadsmurarna och därför är Jerusalem omgiven av gravar. Mer information »

Publicerat 2017-09-17

Profeten Jona

Jona är mest känd för att ha tillbringat ett antal dagar i magen på en stor fisk, enligt Bibeln. Hans grav var lokaliserad till Nineve i norra Irak men som förstördes 2014 av Islamiska staten. Mer information »

Publicerat 2017-09-16

Profeten Hesekiels grav

Profeten Hesekiel tillhörde de israeliter som 597 f.Kr. deporterades till Babylonien vilket är kallat för Den babyloniska fångenskapen. Under tiden i fångenskapen blev Hesekiel en ansedd profet bland israeliterna. Hans grav är lokaliserad till Al Kifl, Irak. Mer information »

Publicerat 2017-09-15

Profetens Samuels viloplats

I en mindre by på Västbanken är profeten Samuels grav lokaliserad och under sin levnadsperiod tjänade han även som domare. På själva gravplatsen finns en synagoga. Mer information »

Publicerat 2017-09-14

Abrahams grav

Abraham, den gemensamma patriarken för tre världsreligioner, med ursprunget i judendomen, är begravd i Makpelagrottan i Hebron. Där ligger även Abrahams fru Sara, Adam, Eva, Isak, Rebecka, Jakob och Lea. Mer information » 

Publicerat 2017-09-12

Aarons grav

Aaron var profet, överstepräst och Moses bror. Enligt traditionen är platsen för Aarons grav är lokaliserad till nuvarande Jordanien, nära Petra. Idag gör t.ex. ultra-ortodoxa judar pilgrimsfärd till Aarons grav. Mer information »

Publicerat 2017-09-11