Äldsta mänskliga fossilen utanför Afrika upptäckt i Israel

Israeliska forskare har upptäckt en fossil i Israel som förändrar totalt teorin om när vår art lämnade Afrika. Fossilen är mellan 177 000 och 194 000 år gammal, vilket innebär att homo sapiens lämnade den afrikanska kontinenten omkring 40 000 år än tidigare kända uppgifter. Det här är den äldsta människan som någon har upptäckt utanför Afrika.

Publicerat 2018-01-26

Näst sista otydda Dödahavsrullen dechiffrerad i Israel

Svenska Yle: Forskare på universitetet i Haifa har listat ut innehållet i en av de sista delarna av Dödahavsrullarna som inte kunnat tydas tidigare. Nyckeln blev kommentarer i marginalen som rättade fel i texten. Doktor Eshbal Ratson och professor Jonathan Ben-Dov dechiffrerade rullen genom att under en period på ungefär ett år pussla med sextio fragment som de inte ens kunde vara säkra på att hör ihop. Till slut lyckades de tyda den och det visar sig att den beskriver festligheter då årstiderna växlar. Nyckeln till chiffret blev små kommentarer i marginalen på skriften. En skrivare hade rättat fel i texten, och rättelserna ledde sedan forskarna på rätt spår. Nu fokuserar de på den sista, icke tolkade rullen – av drygt 900 – och hoppas kunna tyda den snart. Mer information »
*****

Dödahavsrullarna är en samling handskrifter som är skrivna mestadels på hebreiska och till vissa delar på arameiska där texterna är bibeltexter och andra judiskt religiösa texter.

Publicerat 2018-01-24

Topp 10 upptäckter 2017 avseende biblisk arkeologi

2017 års arkeologiska upptäckter som har ökat kunskapen om den bibliska världen och kristendomens tidiga historia:

10) Hedniskt center upptäckt vid Hippos / Sussita
9) Mosaiker tillhörande byzantinsk kyrka
8) Augustus tempelaltare i Caesarea
7) Merneptahs förstörelse av Gezer
6) Den 12:e grottan för Dödahavsrullarna
5) Sigilltryck i Davids stad
4) Timna kopparområde daterad till kung Davids och Salomons tid
3) Omprövning av Betsaidas identitet
2) En relik från det 2:a Templet som Jesus kände till
1) Romersk teater funnen intill Tempelbergets Västra mur

Mer information »

Publicerat 2018-01-05