Abrahams grav

Abrahams grav
Abrahams grav

Abraham, den gemensamma patriarken för tre världsreligioner, med ursprunget i judendomen, är begravd i Makpelagrottan i Hebron. Där ligger även Abrahams fru Sara, Adam, Eva, Isak, Rebecka, Jakob och Lea. Mer information » 

Publicerat 2017-09-12