Arkeologi i det Heliga landet

Det heliga landet med Jerusalem i centrum
Det heliga landet med Jerusalem i centrum

Det ”Heliga Landet” eller det ”Förlovade landet” avser dagens Israel, Judéen och Samarien (”Västbanken”) och i vissa definitioner områden som ligger nära dem. Denna geografiska del av världen har stor religiös betydelse för judendomen, kristendomen och senare islam (främst efter att den judiska staten Israel grundades 1948). Nedan följer några exempel på arkeologiska artefakter och upptäckter från det Heliga landet. De sträcker sig från den tidiga bronsåldern (mer än 4000 år tillbaka) fram till den tid då det bysantinska riket styrde det området för cirka 1500 år sedan.

Arkeologi i det Heliga landet
Arkeologi i det Heliga landet redovisar regelbundet nya upptäckter och slutsatser

Några arkeologiska upptäckter i det Heliga landet

Silveramuletter i Ketef Hinnom
Två mini-rullar bestående av silver hittades på Ketef Hinnom, en arkeologisk plats som nu har införlivats i Menachem Begin Heritage Center i Jerusalem. De är daterade till ca 2600 år sedan, skrivna på paleo-hebreiska, och innehåller den äldsta bibliska passagen som har överlevt till nutid. Rullarna innehåller en del av en prästlig välsignelse som finns i Bibeln.

Kung Davids palats i Khirbet Qeiyafa
Khirbet Qeiyafa blomstrade för nästan 3000 år sedan och ligger ca 30 kilometer sydväst om Jerusalem. Vissa forskare hävdar att det är den bibliska staden Sha’arayim. Platsen kan också ha spelat en viktig roll under perioden för Israels förenade kungarike. Forskare har även identifierat en struktur som överstiger 1 000 kvadratmeter och kan ha varit ett palats som användes av Kung David själv.

Enorm struktur i Genesarets sjö
En massiv struktur under vattnet i Genesarets sjö har upptäckts. Den sträcker sig 10 meter upp från havsbotten och har en diameter på 70 meter. Den beräknas väga cirka 60 000 ton, tyngre än de flesta moderna krigsfartyg. Forskare tror att den kan vara mer än 4000 år gammal och dateras till en tid då vattennivån var lägre och en stad som hette Bet Yerah eller ”Khirbet Kerak” var då lokaliserad en mil söder om strukturen. Syftet med strukturen är okänd.

Genesarets båt
Återstoden av en liten träbåt begravd i sediment blev upptäckt i Genesarets sjö och är uppskattningsvis 2000 år. Det har gjort att vissa hänvisar den till resterna av ”Jesus båt”, även om det inte finns några bevis på att Jesus eller hans apostlar har använt den. Arkeologer har även hittat en stad som dateras till mer än 2000 år som fanns på strandlinjen där båten blev upptäckt.

Dödahavsullarna
I ett område vid Döda havet – Qumran– har fler än 900 handskrifter i 11 grottor hittats – hittills. De inkluderar kanoniska verk från den hebreiska bibeln och innehåller också kalendrar, psalmer, psalmer, apokryfiska (icke-kanoniska) bibliska verk och samhällsregler. Det finns skrifter från samtliga böcker av den judiska Bibeln (Gamla testamentet) utom Ester och den viktigaste är en fullständig version av Jesaja (mäter ca 8 meter och kan ses på The Shrine of the Book i Jerusalem). En rulle är gjord av koppar och beskriver platsen för en begravd skatt. Texterna dateras mellan ungefär 200 f.Kr. fram till omkring år 70 e.Kr. när romarna slog brutalt ner en judisk revolt i Jerusalem. Tack vare skrifterna har forskare fått tillgång till skrifter som är ungefär 1 000 år äldre än tidigare kända skrifter och som var tillkomna före masoreternas standardisering av texter.

Masadas fästning
På en klippas topp nära Döda havet ligger Masadas fästning och var platsen för ett sista slag under ett judiskt uppror mot romarna. I slutet av den romerska belägringen av fästningen, då slaget var förlorat, begick de ca 960 judiska seloterna kollektivt självmord framför att utsättas för romersk tortyr och bli sålda som slavar. 2001 blev Masadas fästning listad av UNESCO som kulturellt världsarv.

Till sist, arkeologin relaterad till det Heliga landet har berikat vår kunskap om historien och många arkeologiska skatter väntar på att bli upptäckta…

Rundresa i det Heliga landet:

Mer information »

Publicerat 2017-04-23