Biblisk arkeologi väcker det förflutna till liv

Guldmedaljong med etsningar av Menorah, Torah och Shofar upptäcktes 2013 vid foten av Tempelberget i Jerusalem
Guldmedaljong med etsningar av Menorah, Torah och Shofar upptäcktes 2013 vid foten av Tempelberget i Jerusalem.

Biblisk arkeologi är en gren av arkeologi specialiserad till insamling och klassificering av arkeologiska data som ingår i den bibliska världen.

Ordet arkeologi kommer från grekiska archaio (gammal) och logos (ord, studie). Arkeologi har som mål att få mer information från tidigare civilisationer. Det kan handla om keramik, verktyg, husgeråd, möbler, prydnadsföremål, byggnader, befästningar, mynt, skulptur, måleri, mosaik, vapen, inskriptioner, byggnadsstilar, konst etc..

 

Biblisk arkeologi belyser perioder och beskrivningar i Bibeln

Biblisk arkeologi innebär återskapande och vetenskaplig undersökning av normalt rester som finns kvar från tidigare kulturer. De i sin tur kan belysa perioder och beskrivningar i Bibeln, vare sig de är från Gamla testamentet (Tanakh) eller från Nya testamentet, liksom t.ex. historia. Den huvudsakliga platsen av intresse för biblisk arkeologi är vad som är känt i de relevanta religionerna som det Heliga Landet. De vetenskapliga tekniker som används är desamma som de som används i vanlig arkeologi, såsom t.ex. schaktning och Kol-14-metoden.

För att förstå betydelsen av biblisk arkeologi är det först nödvändigt att förstå två grundläggande begrepp: arkeologi som en vetenskaplig ram och Bibeln som ett objekt för forskning. Arkeologi är en vetenskap och vissa arkeologer hävdar att det är både konst och vetenskap. En konst eftersom rester av forntida civilisationer rekonstrueras och en vetenskap som är knappt 200 år gammal men har helt förändrat våra idéer om det förflutna.

Man skulle kunna tro att arkeologin skulle behöva bortse från de uppgifter som finns i religioner och många filosofiska system. Men bortsett från mycket faktamaterial som de ger, bland dem till exempel synagogor, kyrkor och heliga föremål, finns det andra aspekter som är viktiga. Bland aspekterna finns religiösa texter, riter, seder och traditioner för att användas till en vetenskaplig arkeologisk undersökning.

Myter används ofta av arkeologer och historiker som ledtrådar till händelser eller platser som blivit dolda i bakgrunden för avmytologisering.

10 upptäckter inom biblisk arkeologi:

Mer information »

Publicerat 2017-03-31