Caesareas skatter

Två israeliska amatördykare upptäckte antika skatter vid Caesareas strandlinje 2016. Det fastställdes att objekten hade varit last av ett romerskt handelsfartyg som sjönk för cirka 1600 år sedan. En mångfald av föremål upptäcktes, inklusive bronslampor, tusentals mynt som bär bilder av den romerske kejsaren Konstantin, figurer, statyer, kranar och fartygets vattenbehållare. Den arkeologiska upptäckten är den största i Israel under de senaste 30 åren. Mer information »

Publicerat 2017-01-31