Cardo – antik huvudgata i Jerusalem

Cardo – antik huvudgata i Jerusalem
Cardo – antik huvudgata i Jerusalem

Cardo var Jerusalems huvudgata för 1500 år sedan och utökades söderut till området för dagens judiska kvarter på 500-talet av den bysantinske kejsaren Justinianus. Mer information »