Judiska heliga platser

Judiska heliga platser

0

Jerusalems Kotel (Västra muren) är den plats som vördas högst bland judiska heliga platser. Psaltaren: ”Om jag glömmer Dig, O Jerusalem, låt min högra hand […]

Det heliga landet med Jerusalem i centrum

Arkeologi i det Heliga landet

0

Det ”Heliga Landet” eller det ”Förlovade landet” avser dagens Israel, Judéen och Samarien (”Västbanken”) och i vissa definitioner områden som ligger nära dem. Denna geografiska […]