60 000 ton tungt monument under havsbottnen av Genesarets sjö

2013 publicerade israeliska medier att ett uppskattningsvis 6000 år gammalt konformat monument har upptäckts under havsbottnen av Genesarets sjö. Monumentet uppskattas till ca 70 meter i diameter, 12 meter högt och hela 60 000 ton tungt. Forskare vid Tel Aviv University bedömer att det från början byggdes på land men med tiden hamnade under vattenytan och botten. Mer information »

Publicerat 2018-03-19

Exempel på arkeologiska fynd och insikter i Israel för 2012

V.g. ta del av mer information via den bifogade länken längre ned.

  • Större insikt avseende förstörelsen av kananitiska Tel Hazor
  • Sigill från 1:a Tempelperioden upptäckt
  • Tvåspråkig gränssten funnen i Tel Gezer
  • Betlehems historia dokumenterad från 1:a Tempelperioden
  • Antik reservoar tillhandahöll Jerusalems vatten under 1:a Tempelperioden
  • Ritualstruktur under 1:a Tempelperioden
  • Arkeologer exponerar Israels största hellenistiska hamn

Mer information »

Publicerat 2017-10-02

Profetens Samuels viloplats

I en mindre by på Västbanken är profeten Samuels grav lokaliserad och under sin levnadsperiod tjänade han även som domare. På själva gravplatsen finns en synagoga. Mer information »

Publicerat 2017-09-14

Abrahams grav

Abraham, den gemensamma patriarken för tre världsreligioner, med ursprunget i judendomen, är begravd i Makpelagrottan i Hebron. Där ligger även Abrahams fru Sara, Adam, Eva, Isak, Rebecka, Jakob och Lea. Mer information » 

Publicerat 2017-09-12