Profetens Samuels viloplats

Profetens Samuels viloplats

0

I en mindre by på Västbanken är profeten Samuels grav lokaliserad och under sin levnadsperiod tjänade han även som domare. På själva gravplatsen finns en […]

Abrahams grav

Abrahams grav

0

Abraham, den gemensamma patriarken för tre världsreligioner, med ursprunget i judendomen, är begravd i Makpelagrottan i Hebron. Där ligger även Abrahams fru Sara, Adam, Eva, […]

1 2 3 4