Den bibliska perioden i Israel 1440 f.Kr. – 516 f.Kr.


När det gäller årtal m.m. uppmuntras fördjupning i respektive områd
e.

Perioden 

 • ca 1440 f.Kr. Uttåget ur Egypten – ca 480 år innan bygget av 1:a Templet startades
 • ca 1250 f.Kr. – 1025 f.Kr. Domare leder folket
 • ca 1025 f.Kr. – 1010 f.Kr. Kung Saul
 • ca 1010 f.Kr. – 970 f.Kr. Kung David
 • ca 970 f.Kr. – 931 f.Kr. Kung Solomon
 • ca 1000 f.Kr. – 900 f.Kr. En inskrift hittades 2008 i Khirbet Qeiyafa som indikerar att det fanns en gammal israelisk religion och att kung David har existerat. Ytterligare bevis för kung Davids existens konstaterades vid utgrävningen av Tel Dan Stele.
 • ca 960 f.Kr. Salomos tempel i Jerusalem färdigt
 • ca 931 f.Kr. Splittring mellan Kungariket Israel (Samaria) och Kungariket Juda (Judéen)
 • ca 931 f.Kr. – 913 f.Kr. Kung Rehabeam av Juda
 • ca 931 f.Kr. – 910 f.Kr. Kung Jerobeam av Israel
 • 840 f.Kr. Inskription på Meshastelen upptäcktes 1868 där Israels kung David omnämns på rad 31, raden är dock något skadad och läsningen är därför omtvistad. Stenen restes av den moabitiske kungen Mesa till minne av upproret och segern över Israels kung.
 • ca 740 f.Kr. – 700 f.Kr. Jesajas profetior
 • ca 722 f.Kr. Kungariket Israel faller till det Neo-assyriska riket
 • ca 715 f.Kr. – 687 f.Kr. Kung Hiskia av Juda
 • ca 649 f.Kr. – 609 f.Kr. Kung Josia av Juda
 • ca 626 f.Kr. – c. 587 f.Kr. Jeremias profetior
 • 597 f.Kr. Första av tre utvisningar till Babylon
 • 586 f.Kr. Jerusalem faller till Nebukadnessar och Salomos tempel förstördes
 • 539 f.Kr. Judar tilläts återvända till Jerusalem
 • 520 f.Kr. Sakarjas profetior
 • 516 f.Kr. 2:a templet i Jerusalem invigdes

Inga palestinska arkeologiska platser existerar

Då det aldrig i historien har funnits någon palestinsk stat finns det således inte heller ”nationella palestinska” arkeologiska platser. Däremot finns det information med start från 600-talet avseende muslimskt liv och kultur från Judéen och Samarien (det som tidigare var Kungariket Israel, men det handlar således inte om palestinsk historisk arkeologi).

”Palestina” har sin bakgrund i att kejsar Hadrianus ändrade år 135 e.Kr. namnet på den romerska provinsen Syriska Judea till Syriska Palestina i ett försök att eliminera alla judiska rötter till området och “Palestina” betyder filistéernas land och de var judarnas främsta fiender genom historien. Hadrianus hade dessförinnan slagit ner skoningslöst ett judiskt uppror där det beräknas att ca 600 000 judar dödades, 50 städer raserade och 985 byar förstörda, utöver att Hadrianus hade bestämt sig för att förinta judendomen. Vidare tilläts inga judar att återvända till Jerusalem vilket dessutom ändrades till Aelia Capitolina.

Den stora utmaningen för nutidens palestinska arkeologer är att de är under hårt tryck av den Palestinska myndigheten (PA) med krav på sig att förfalska judisk och kristen arkeologi och historia till ”palestinsk”. T.ex. judarnas tempel beskrivs som det “påstådda templet”. Vidare anklagas Israel för att ha stulit det palestinska arvet och “judaisera” Jerusalem, däribland Västra muren, trots att Jerusalem har varit det judiska andliga centret under ca 3 000 år, utöver som huvudstad under lika lång tid. Att historieförfalskning uppmuntras framgår av den 20:e artikeln i den palestinska nationella stadgan som säger: ”Påståenden om historiska eller religiösa band mellan judar och Palestina är oförenliga med historiska fakta.”

Palestinsk arkeologi kan ha en blomstrande framtid men inte på bekostnad på andras historia.

Publicerat 2016-12-27

7000 år gammal bosättning i Jerusalem

Under 2016 fann israeliska arkeologer rester från en bosättning som dateras till 7 000 år tillbaka i tiden. Bosättningen fanns under en tid då man började använda verktyg av koppar tillsammans med verktyg av sten. Mer information »

Publicerat 2016-12-21

Forntida växter i Israel ger ledtrådar om stenålderskost

Forskare i Israel har upptäckt resterna av 780 000-åriga tidigare ätbara växter som avslöjar en växtbaserad kost av de tidigaste människorna, enligt Hebrew University i Jerusalem. Stenålderskost kallas även för paleolitisk kost. Växterna upptäcktes på stranden av sjön Hula, i norra Jordandalen. Mer information »

Publicerat 2016-12-14

3 800 år gammal skulptur – Tänkaren – hittad

En skulptur som liknar ”Tänkaren” har hittats  tack vare en grupp israeliska gymnasieelever. Eleverna hjälpte arkeologer från Israel Antiquities Authority med att undersöka en begravningsplats. I samband med det hittade en av eleverna ”Tänkaren” som mäter ca 18 cm. Statyn hittades  i den israeliska staden Yehud, nära Ben Gurions internationella flygplats. Mer information »

Publicerat 2016-12-08

Guld och silver har hittats i Tel Gezer

Guld och silver har upptäckts
Guld och silver på utgrävningsplatsen i Gezer

Tel Gezer var en av de mest viktiga städerna i Landet Israel under den kananeiska perioden. I år har arkeologer meddelat att man har funnit guld och silver. Arkeologerna på Tel Gezers utgrävningsplats bedömer att artefakterna är ca 3 600 år gamla, rapporterar Jerusalem Post.

Staden var befäst under tidsperioden 1000 – 1500 f.Kr.. Den blev senare förstörd i en brand och byggdes om.

Amarnabreven nämner att Gezers kungar svor lojalitet till den egyptiska Faraon. Stadens betydelse berodde delvis på det strategiska läget vid korsningen av den gamla kusthandelsvägen som förbinder Egypten med Syrien, Anatolien och Mesopotamien, och vägen till Jerusalem och Jeriko, som var viktiga handelsvägar.

 

Gezer-kalendern

Forskare uppskattar att den berömda Gezer-kalendern är från Salomons period. Kalendern är en liten kalkstensplatta som har en förteckning ingraverad över jordbrukssysslor som utförts under de olika årstiderna. Gezer-kalendern anses vara en av de tidigaste kända paleo-hebreiska texterna. Den vittnar om användningen av hebreisk skrift så tidigt som 900  – 1 000 f.Kr.. Geser var en del av kungariket Israel, på gränsen till kungadömet Juda. Troligen var det under samma tidsperiod som ett vattensystem blev byggt, liknande dem som byggdes via Hatzor och Megiddo. Vattensystemet var avsett att garantera vatten vid tider av belägring av staden.

Utgrävningar i Tel Gezer:

 

Utgrävningar har pågått i närmare 100 år

Arkeologiska utgrävningar vid Geser har pågått sedan början av 1900-talet och har blivit en av de mest utgrävda platserna i Israel. Platsen identifierades av Charles Simon Clermont-Ganneau 1871.

Sedan 2006 utförs utgrävningar av ett konsortium av institutioner under ledning av Steve Ortiz från Southwestern Baptist Theological Seminary (SWBTS) och Sam Wolff (Israel Antiquities Authority). Utgrävningarna som utförs är ett tvärvetenskapligt fältprojekt och undersöker järnålderns historia på platsen. Bland annat har man gjort upptäckter som sannolikt kan dateras till förstörelsen av Siamun (1 Kung 9:16).

Tidigare har arkeologer funnit resterna av en större byggnad där bl.a. slipstenar och vetekorn bland skärvor fanns och indikerar att det var ett spannmålsmagasin.

Publicerat 2016-11-14