Antika Jeriko

Arkeologiska utgrävningar har visat att Jerikos murar förstördes våldsamt och plötsligt. Bibeln skriver att staden var lovad av Jahve till israeliterna efter den 40 år långa vandringen genom öknen och dessförinnan slaveriet i Egypten. Några dagar efter att man hade kommit till Jeriko förstördes murarna efter att prästerna hade blåst i sina jubelbasuner och det efterföljande skriet från israeliterna vilket fick murarna att falla. Det finns flera märkliga historier i Bibeln där det inte går att utesluta att israeliterna hade tillgång till avancerad teknik, även om tekniken inte är beskriven i tekniska ordalag såsom teknik beskrivs idag. Idag finns det vapen som använder ljud för att förstöra objekt, liksom ljud användes för att förstöra Jerikos omfattande murbygge.

Publicerat 2017-08-07

Synagogan Shalom Al Yisrael i Jeriko

Shalom Al Yisrael Synagogue (synagogan ”Fred över Israel”) dateras till slutet av 500-talet eller i början av 600-talet och upptäcktes 1936. Mosaikgolvet i synagogan innehåller judiska symboler som Förbundsarken, menorah, shofar och lulav. Det finns också en hebreisk inskription, ”Fred över Israel”. Den Tora-rulle som fanns i synagogan har flyttats till en annan plats av säkerhetsskäl då synagogan är hotad från radikala palestinska muslimer 24/7. Mer information »

Publicerat 2017-07-22