Forskare: Den Heliga gravens kyrka trolig plats för Jesus korsfästelse

Den Heliga gravens kyrka, även kallad för Uppståndelsekyrkan, i Jerusalem var allt att döma platsen för Jesus korsfästelse enligt forskare och enligt den kristna traditionen där han uppstod igen. Gordons Golgata är ett annat alternativ men utifrån den nya forskningen så har man nu en gång för alla kanske slagit fast platsen för korsfästelsen. Mer information »

Publicerat 2017-11-29

Saligprisningarnas berg i Galilén

Saligprisningarnas berg, Galilén. Ett välbesökt turistmål med en kyrka byggd på 1930-talet på Mussolinis initiativ. Men ändå en plats där Bergspredikans ord får en alldeles speciell innebörd. Här uppe på berget med en vidunderlig vy över Gennesarets sjö stod Jesus och talade. Här på sluttningen stod människorna och lyssnade. Mer information »

Publicerat 2017-10-11

Petruskapellet vid stranden av Gennesarets sjö

Inne i kapellet finns en stor flat sten, kallad Kristi bord. Enligt traditionen var det här Jesus åt med sina lärjungar efter uppståndelsen innan han gav Petrus uppdraget att vara en herde för hjorden. Kanske stämmer det inte. Men att få stå en bit ut i vattnet och läsa de välbekanta orden ur Johannesevangeliets 21:a kapitel som slutar med ”Följ mig!” är en höjdpunkt på varje Israelresa. Särskilt när gruppen utbrister i sång: ”Jag har beslutat att följa Jesus”. Mer information »

Publicerat 2017-10-10

Den mytiska bägaren

Expressen (2016): ”Den heliga graalen tros vara den kopp eller skål som Jesus drack ur under den sista måltiden. Graalen sägs ha underbara krafter och fördes enlig legenden bort av Josef av Arimathea, som samlade blod i koppen då Jesus korsfästes. Enligt legenden ska graalen ha förts till berget Montsalvage där en grupp riddare vaktade kalken tills den upptogs till himmelriket. Har det hindrat skattsökare från att leta? Nej, inte alls. Precis som i fallet med förbundsarken har ett otal människor försökt hitta den. Legenden om den heliga graalen fick spridning under medeltiden och har varit ett viktigt tema i litteraturen kring den brittiske kung Arthur. Den kristna reliken har även varit ett ämne för filmhjälten Indiana Jones och professor Robert Langdon i den bästsäljande romanen Da Vinci-koden. Även om många anser att legenden om graalen är en myt, finns det en del som tror att Josef av Arimathea tog kalken till Glastonbury i England och grävde ner den – och att detta ska gå att se. Enligt de troende färgas vattnet på platsen rött eftersom det rinner genom Kristi blod. En mer trolig förklaring är dock att färgen har sitt ursprung i den järnoxidrika jorden, enligt kritiker. I katedralen i Valencia finns en bägare som anses vara den heliga gralen, men Vatikanen har aldrig gjort anspråk på att det faktiskt är den kopp som Jesus en gång ska ha hållit i sin hand.” Mer information »

Publicerat 2017-09-02

Krukfabrik funnen nära Kana

Halvvägs mellan Kana och Nasaret upptäcktes en grotta 2016 där kalksten hade brutits och använts till koppar, skålar och kärl som i hög grad var uppskattad för sin rituella renhet under det första århundradet e.Kr.. Grottans närhet till Kana antyder att det kan ha varit en källa till de vattenkärl som användes för bröllopet i Kana där Jesus och hans lärjungar deltog och som finns beskrivet i Johannes 2: 1-11.

Publicerat 2017-01-20

Mosaiken i Horvat Kur

En utgrävning 2015 av en bysantinsk synagoga på Horvat Kur, med utsikt över Galileiska sjön, avslöjade en mosaik. Den föreställde en menorah med en unik design av en oljelampa. Utgrävningen gjordes nära epicentrum av Jesu ministerium och ger nya insikter i samhällen århundraden efter Jesus. Mer information »

Publicerat 2017-01-12

Jesus grav funnen?

Enligt traditionen upptäcktes Jesus grav på 300-talet efter att Roms kejsare hade börjat leta efter den. 1555 visar uppgifter på att graven hade skadats och därför beordrades att en helgedom skulle byggas över den för att skydda och försegla graven. Den ligger i Heliga gravens kyrka (även kallad för Uppståndelsekyrkan) i Jerusalem vilken bedöms av forskare vara en av två tänkbara platser för Golgata, platsen för Jesu korsfästelse. Inuti kyrkan ligger den heliga graven där Jesus ska ha återuppstått från de döda. Den andra tänkbara platsen är Gordons Golgata som ligger strax utanför gamla stadens mur.

2016 rapporterade National Geographic att i samband med renovering av graven – vilket inte hade utförts på flera sekel – upptäcktes en intakt kalkstensbädd som bedöms vara just den som Jesus las på efter korsfästelsen. Kalkstensbädden upptäcktes efter att en marmorplatta hade lyfts bort för att se vad som fanns under den och med stor sannolikhet har en historisk upptäckt gjorts.
Mer information »

Publicerat 2017-01-04

Jesus barndomshus upptäckt i Israel?

Under 2015 rapporterades det att möjligen har Jesus barndomshus blivit hittat i Nasaret. Det går inte utifrån arkeologiska fynd säga med säkerhet att huset är rätt men det finns omständigheter som indikerar det.

Ett länge försummat arkeologiskt arbete från 1936 analyserades på nytt där det framgick att kristna under den bysantinska eran trodde att den utpekade platsen verkligen var där Jesus växte upp. Huset blev också dekorerat med mosaik under den bysantinska perioden och en kyrka byggdes över lämningarna av huset för att troligen skydda det. Platsen förföll under den islamiska invasionen, återuppbyggdes under korsfarartiden för att sedan brännas ned.

Artefakter som har hittats på den aktuella platsen inkluderar föremål som visar att det var ett hem till en judisk familj. Vidare bekräftar en text från en munk från år 670 att den nämnda platsen är där Jesus växte upp. Mer information »

Publicerat 2016-12-25

Kristna arkeologiska och historiska platser i Israel

Vilka är de arkeologiska eller historiska platserna i Israel och på Västbanken som kan relateras på något sätt till den historiske Jesus och hans följare? Scriptures.lds.org har listat några exempel på platser som finns än idag att besöka, utöver Jerusalem:

1. Förklaringsberget – en del tror att Förklaringsberget är berget Hermon, andra tror att det är berget Tabor.

2. Caesarea Filippi

3. Galileen

4. Galileiska sjön

5. Betsaida

6. Kapernaum

7. Magdala

8. Kana

9. Nasaret

10. Jeriko

11. Betania

12. Judeens öken

13. Emmaus

14. Betfage

15. Betania

16. Betlehem

Mer information »

Arkeologi i Israel:

Publicerat 2016-12-23

Gordons Golgata – Trädgårdsgraven i Jerusalem

Gordons Golgata, eller som den också kallas Trädgårdsgraven, i Jerusalem anses vara en av två möjliga platser för Jesu korsfästelse och grav.

Trädgårdsgraven har vårdats med stor omsorg som en helig kristen plats. Många tror att den kan vara platsen för Josef av Arimateas trädgård där Jesus begravdes efter att hans korsfästelse blev utförd.

Gordons Golgata i Jerusalem
Gordons Golgata i Jerusalem

Den ligger i anslutning till en stenig brant utanför Jerusalems gamla stadsmur och Damaskusporten mellan två busstationer.

Charles George Gordon, brittisk general, ansåg att korset stod på platsen och där finns också en klippgrav. Graven upptäcktes under 1860-talet. Dock, den framstående israeliske arkeologen Gabriel Barkay daterar graven till 600-700 f.Kr.. Det gör då det osannolikt att det är Jesus grav då Nya Testamentet säger att graven som Jesus lades i var ny.

Vidare hävdar Nya Testamentet att Golgata låg utanför staden då den judiska lagen inte gav tillstånd för avrättningar och begravningar i själva staden. Utöver det ville romarna att korsfästelsen av Jesus skulle ha en avskräckande effekt och således skedde korsfästningen på en allmän plats. Ett av huvudproblemen för att exakt avgöra vart Golgata låg är att man inte vet vart stadsmuren gick på Jesu tid och därmed är det svårt att dra säkra slutsatser från olika referenser.

Romarnas korsfästelser var oerhört plågsamma och det var vanligt att det tog 48 timmar eller mer innan offret hade avlidit av tortyren. Innan en korsfästelse utfördes piskades den dömde där huden trasades sönder för att avslutas med att offret själv fick bära tvärslån till korset till avrättningsplatsen. Under Konstantin den store (272 – 337) blev till sist korsfästelser avskaffade.

Från Gordons Golgata – Trädgårdsgraven:

Sedan 1894 är Trädgårdsgraven en plats för kristen gudstjänst och reflektion samt populär plats för pilgrimsfärder för många kristna, särskilt för evangelikaler och andra protestanter. Trädgårdsgraven blev under 2016 vinnare av TripAdvisors Travellers’ Choice.

Charles George Gordon, som upptäckte Trädgårdsgraven, fick själv ett brutalt avslut på sitt liv. Han blev halshuggen och fick sitt huvud spetsat på ett spjut vid slaget om Khartoum 1885.

 

Publicerat 2016-11-20