Fynd illustrerar kung Hiskias reformer

I ruinerna av en helgedom som grävdes upp 2016 bredvid portingången till Lakis (den största staden i Juda rike efter Jerusalem) har arkeologer gjort intressanta fynd. Man har funnit ett altare med hornen avskurna från varje hörn och en stentoalett som aldrig har använts och som hade placerats i det allra heligaste uppenbarligen för att skända den. Upptäckterna tillskrivs de religiösa reformer som genomfördes under kung Hiskia, som beskrivs i 2 Kungaboken 18:4.

Publicerat 2017-01-19

Kung Hiskias sigill

Under 2009 års utgrävningar i Ofel, ett område som gränsar till Tempelberget i Jerusalem, fann arkeologer Kung Hiskias sigill som hade inskriptionen ”Tillhör Hiskia [son av] Ahas konung i Juda.” Mer information »

Publicerat 2017-01-15

Hiskias tunnel (Siloams tunnel)

Hiskias tunnel, även känd som Siloams tunnel, är en vattentunnel som byggdes under Davids stad i Jerusalem. Den mesta vanliga hypotesen om dess ursprung är att den byggdes under perioden för Hiskia, kung över Juda, möjligen i början av 600-talet f.Kr. eller i slutet av 700-talet f.Kr. Mer information »