Video: De 25 mest viktiga arkeologiska upptäckterna

Den bifogade videon tar upp ett urval av de mest viktiga arkeologiska upptäckterna, dock är inte ett par fynd från Jerusalem inkluderade som kunde ha blivit listade, bland dem fyndet av en klocka som användes av den judiske Översteprästen i Templen. Däremot är Dödahavsrullarna och en sten med inskriptionen Pontius Pilatus inkluderad.

Publicerat 2017-08-30

Den Herodianska gatan längs Västra muren

Vid utgrävningar av Västra murens tunnlar under 1800-talet upptäcktes den Herodianska gatan som var en del av marknadsgatan som fanns under den 2:a Tempelperioden. Gatan kan ses på båda sidor av Västra muren – från den arkeologiska parken på södra sidan av Västra muren och i Västra murens tunnlar. Mer information »

Publicerat 2017-04-03

Sällsynt staty av Herkules

En staty av Herkules, son av Zeus, hittades 2011 i ett antikt romersk badhus i norra Israel. Huvudet saknas i statyn som består av vit marmor och av exceptionell konstnärlig kvalitet. Mer information »

Publicerat 2017-02-26