Antika synagogor i Israel

Arkeologer har upptäckt många rester av synagogor från över 2000 år sedan, inklusive flera som användes före det 2:a Templets förstörelse år 70. Bland dem t.ex. synagogorna som är lokaliserade i Migdal, Kapernaum, Qumran och Masada. Mer information »

Publicerat 2017-07-27

Vad är en synagoga?

Den judiska gudstjänstlokalen eller byggnaden, synagogan, har genom tiderna haft olika stilar, precis som det finns olika stilar för t.ex. kyrkor. Normalt har en synagoga 12 fönster vilket symboliserar de 12 judiska stammarna. Vidare är en synagoga byggd så att skåpet där torahrullarna förvaras vetter mot öster och Jerusalem. I Sverige finns det fem synagogor. Mer information »

Publicerat 2017-06-07

Beit Alpha – antik synagoga

1929 upptäckte kibbutzmedlemmar från Beit Alpha en synagogas mosaikgolv i samband med utgrävningar av bevattningskanaler för kibbutzens fält. Utgrävningar visar att synagogan låg i en judisk by som fanns för ca 1500 år sedan under den bysantinska perioden. Mer information »

Publicerat 2017-05-02

Synagogan Arbel

Strax väster om Genesarets sjö är den antika synagogan Arbel lokaliserad, vilken upptäcktes 1905. Synagogan är en av de mest äldsta i världen och går tillbaka till 2:a Tempelperioden. Mer information »

Publicerat 2017-04-30

Mosaiken i Horvat Kur

En utgrävning 2015 av en bysantinsk synagoga på Horvat Kur, med utsikt över Galileiska sjön, avslöjade en mosaik. Den föreställde en menorah med en unik design av en oljelampa. Utgrävningen gjordes nära epicentrum av Jesu ministerium och ger nya insikter i samhällen århundraden efter Jesus. Mer information »

Publicerat 2017-01-12

Synagogan Ed-Dikke

3 km norr om Galileiska sjön på östra stranden av Jordanfloden finns ruiner av synagogan Ed-Dikke. Synagogan är från 400-talet och upptäcktes under 1880-talet. Mer information »

Synagoga i Galiléen daterad till 2:a Tempelperioden

En synagoga som går tillbaka till slutet av den 2:a Tempelperioden hittades i Tel Recheš Peak, Galiléen, under 2016. Synagogan hade mot alla odds klarat sig undan romarnas förstörelse. Den har bl.a. ett stort rum som är nio meter högt och åtta meter brett med bänkar av kalkstensblock. Mer information »

Publicerat 2016-12-11