Vattenmagasin funnet från 1:a Tempelperioden

En stor, stenhuggen vattenbehållare från den 1:a Tempelperioden upptäcktes 2012 vid foten av Robinsons Arch, nära Västra muren i Jerusalem. Vattenreservoaren mäter 12x5x4,5 meter och kunde rymma cirka 250 kubikmeter vatten. Förmodligen användes den för templets vardagliga aktiviteter och av pilgrimer som besökte templet. Mer information »

Publicerat 2016-12-18

Sällsynt 3 000-årigt stensigill funnet i Jerusalem

3 000-årigt stensigill från Jerusalem
3 000-årigt stensigill från Jerusalem

2015 upptäcktes ett stensigill som uppskattas vara ca 3 000 år gammalt. Åldern på sigillet är från perioden då Jerusalem erövrades av kung David och byggandet av det 1:a Templet samt jebuséernas tidsperiod. Det var tack vare projektetet Temple Mount Sifting Project som upptäckten gjordes av en 10-årig volontär.

Temple Mount Sifting Project startade 2005 och försöker hitta arkeologiska fynd bland de ca 9 miljoner kg material som forslades iväg illegalt av palestinierna 1999 från Tempelplatsen. Mycket av det är förstört och sedan 2005 har närmare 200 000 volontärer hjälpt till i arbetet. Mer information »

Publicerat 2016-12-10

Västra murens tunnel ett historiens vingslag

Den Västra murens tunnel i Jerusalem är för många ett obligatoriskt besök då historiens vingslag kan upplevas. Själva muren (Kotel på hebreiska) är den heligaste platsen för judar och del av stödmuren för Tempelberget. Det Tempelberg där judarnas heliga tempel tidigare låg men som förstördes två gånger om.

Västra muren är en yttermur till Tempelplatsen

Västra muren är en yttermur till Tempelplatsen där den mest magnifika byggnaden som Jerusalem någonsin hade sett i sin historia var lokaliserad. Muren är en av fyra murar som Herodes den store byggde för att stödja den plats där det 2:a Templet stod. Herodes den store lät expandera Tempelberget massivt och det 2:a Templet blev ordentligt upprustat. Anledningen till att den stora upprustningen skedde var, enligt den judiske historieskrivaren Josefus, att Herodes den store ville vidmakthålla sitt namn genom imponerande byggnadsverk. Hans mästerverk blev också det judiska templet i Jerusalem. Nutidens Tempelberg har istället den muslimska Klippdomen och Al Aksa-moskén.

Översikt över Västra murens tunnlar
Det går att vandra längs Västra murens tunnel

 

Dolda delar av Västra muren

Västra murens tunnel ansluter ovan jord till murens böneplats av den nordvästra sidan av Tempelberget som löper längs sidan av Tempelberget. Västra muren är 480 meter lång och större delen av den ligger under jord och slutar nära Via Dolorosas 1:a station.

Bl.a. går det att se dolda delar av Västra muren som en gång bildade yttervägg till judarnas heliga tempel. Religiösa judar kommer hit för att be vid denna del av Västra muren som de gör vid väggen ovanför marken.

Tunnlarna bildas av ett antal bågar som stöds av parallella trappor som går från staden till Tempelberget. I forna tider var det en dal som sprang längs den västra sidan av Tempelberget och dessa komplexa underjordiska tunnlar skapar en direkt koppling mellan den Hasmoneiska perioden och modern tid. Tunnlarna stöds av många valv och innehåller trappor som anslöt till den antika staden med Tempelberget över Tyropeondalen. Idag ger passagerna stöd till gator och bostäder i de muslimska kvarteren.

Västra murens tunnel upptäcktes under 1800-talet

Tunneln upptäcktes först under utgrävningar gjorda av brittiska arkeologer på 1800-talet. Det dröjde till efter sexdagarskriget 1967 som de verkliga utgrävningarna kunde startas av Israeli Ministry of Religions. En av de mest speciella platser att besöka är den del av Västra muren vilket traditionellt anses ligga närmast det allra heligaste. Där finns en liten synagoga där judar kommer för att be.

Västra murens tunnel:

Den största stenen i Västra muren är ett av de tyngsta föremålen som någonsin har lyfts av människor utan motordrivna maskiner. Stenen har en längd på 13,6 meter och en höjd på 3 meter. Den har  en uppskattad bredd av mellan 3,5 meter och 4,5 meter och vikten till hela 570 ton.

År 2007 upptäckte Israel Antiquities Authority en gammal romersk gata vilket sannolikt var en sidogata som var förbunden till två vägar som ledde fram till Tempelberget. Upptäckten av vägen gav ytterligare bevis på att romarna fortsatte att använda Tempelberget efter förstörelsen av templet och Jerusalem år 70.

Publicerat 2016-11-12

Västra muren i Jerusalem är en stödmur till Tempelplatsen

Efter att Rom förstörde 2:a Templet år 70 återstod bara en stödmur, nämligen den som går under namnen Västra muren/Kotel (hebreiska: הכותל המערבי, HaKotel HaMa’aravi) eller Klagomuren. Romarna förstörde inte muren då den av allt att döma var obetydlig för dem. Muren var inte heller en del av själva templet utan en yttermur som omgav Tempelberget. Västra muren har också långa avsnitt som är dolda bakom strukturer vilka löper längs hela längden av Tempelberget, inklusive den lilla västra muren som är ca 8 meter lång del och sträcker sig in i de muslimska kvarteren.

För judarna blev denna kvarleva i anslutning till vad som var den mest heliga byggnaden i den judiska världen snabbt den mest heliga platsen i judiskt liv. Genom århundradena genomförde judar från hela världen den svåra pilgrimsfärden till Jerusalem för att tacka G-d vid Västra muren. De judiska bönerna vid muren var så hjärtskärande att icke-judar börja kalla platsen för ”Klagomuren”.

När muslimerna intog Jerusalem på 600-talet e.Kr. byggde de en moské ovanpå den judiska heliga tempelplatsen.

 

Arabisk/muslimsk kontroll över Västra muren

Under mer än tusen år var Jerusalem under muslimskt styre. Araberna/muslimerna använde ofta området vid Västra muren som en soptipp för att förnedra judarna som besökte den. Mellan 1948-1967 var Västra muren under Jordaniens styre vilket innebar en katastrof. Jordanierna respekterade inte på något sätt en överenskommelse med Israel att garantera judars rätt att besöka Västra muren. Därutöver plundrade och förstörde jordanierna alla synagogor med undantag av dem som inte användes till stall m.m. Det uppskattas att ca 38 000 gravstenar från den judiska begravningsplatsen Olivberget i Jerusalem fördes bort av jordanierna. Gravstenarna användes istället till material i konstruktioner, bland dem toaletter och vägar. Exempelvis arabiska Intercontinental Hotel (numera Seven Arches Hotel som Jordaniens regering äger) byggdes ovanpå den judiska begravningsplatsen på Olivberget. Den muslim som ansvarade för begravningsplatsen uppförde sitt eget hus med judiska begravningsstenar. När Israel fick kontrollen över östra Jerusalem 1967 hittades t.ex. ben av avlidna judar på begravningsplatsen.

Judiska böner vid Västra muren

Israels försvarsminister, Moshe Dayan, var den som återupplivade en traditionell judisk sed genom att sätta in en skriftlig bön i en murspricka. Det avslöjades senare att Dayans första bön var en varaktig fred som skulle ”lägga sig över Israel hus.”

Seden att föra skriftliga böner i Västra murens sprickor är så utbredd att vissa amerikanska judiska tidningar har reklam för tjänster som sätter i sådana böner på uppdrag av sjuka judar. De mystiska kvaliteterna avseende bön vid Västra muren understryks i en populär israelisk sång, vars refräng lyder: ”Det finns människor med hjärtan av sten, och stenar med människors hjärtan”. Uttrycket ”väggarna har öron” lär ursprungligen också ha kommit från bönerna vid Västra muren.

 

Västra muren orsak till konflikt mellan den judiska församlingen och muslimska ledare

Det 1:a Templet eller Salomos tempel uppfördes på 900-talet f.Kr., enligt Bibeln. Templet förstördes år 586 f.Kr. av babylonierna. Det 2:a Templet invigdes ca 516 f.Kr. och romarna förstörde det, liksom övriga Jerusalem, år 70 e.Kr.

Det har gjorts försök från mitten av 1800-talet att köpa rättigheterna till Västra muren av judar, men ingen lyckades att göra det. I början av 1900-talet blev Västra muren en källa till konflikt mellan den judiska församlingen och muslimska ledare. Anledningen var att muslimerna var oroliga över att muren skulle användas för att stärka de naturliga judiska anspråken på Tempelberget och Jerusalem.

Israel är för övrigt den 3:e judiska staten i området genom tiderna.

 

Jerusalem: 4 000 år på 5 minuter:

 

Bar mitzva är det tillfälle då en judisk pojke uppnår sin religiösa myndighetsålder och flickornas motsvarighet kallas för bat mitzva:

 

Publicerat 2016-11-12

Jerusalem är det 3 000-åriga centret för judar

Kotel/Västra muren/Klagomuren i Jerusalem
Kotel/Västra muren/Klagomuren i Jerusalem

Jerusalem har varit judarnas huvudstad i 3 000 år och nuvarande Israel är den 3:e judiska staten genom historien. Det är en gammal stad lokaliserad i gamla Juda och är huvudstad i dagens Israel. Jerusalem har en historia som går tillbaka till omkring 4 000 f.Kr., vilket gör den till en av de äldsta städerna i världen. Det är den heligaste staden inom judendomen och har även stor religiös betydelse inom kristendomen samt är den tredje mest heliga staden inom islam.

Sigill med kung Hiskias namn har upptäckts i Jerusalem
Sigill med kung Hiskias namn har upptäckts i Jerusalem

Jerusalem har varit center för judarna under ca 3 000 år

Staden har varit ett politiskt och andligt centrum för det judiska folket sedan c. 1 000 f.Kr.. Kung David etablerade Jerusalem som huvudstad i den judiska nationen och hans son Salomo fick uppdraget att bygga det 1:a Templet. Den första tempelperioden slutade 586 f.Kr., då den babyloniska kungen Nebukadnessar II ödelade Salomos tempel och tog ett stort antal judar till fångenskap som konsekvens av en revolt 538 f.Kr.. Efter 50 år i babylonisk fångenskap, erövrades det babyloniska riket av perserna 539 f.Kr.. Nästföljande år inbjöd den persiske kungen Cyrus den store judarna att återvända till Juda för att bygga det 2:a Templet. Det bygget avslutades 516 f.Kr. (70 år efter att det 1:a Templet hade blivit förstört).

År 70 förstördes det 2:a Templet och Jerusalem av romarna. Det enda som återstår idag av området kring 2:a Templet är nuvarande Västra muren. Tisha B’Av är en årligen återkommande judisk högtid för att sörja förstörelsen av templen.

Den romerske kejsaren Hadrianus besegrade den judiska Bar Kokhba-revolten 135 och därefter beslöt Hadrianus att utplåna alla judiska kopplingar till området. Judéen (Juda och Benjamins stammars område) gavs istället namnet Palæstina/Palestina (namnet kommer ursprungligen från Filistén). Namnet Palestina var utstuderat då filistéerna tidigare i historien varit en av Israels främsta fiender. Förödmjukelsen var således ett faktum och dessutom ändrade Hadrianus namnet på Jerusalem till Aelia Capitolina för att förinta allt som hade med det judiska att göra.

Genom historien till våra dagar har man slagits om Jerusalem 16 gånger, förstörts två gånger, belägrats 23 gånger, attackerad 52 gånger samt erövrad och återerövrad 44 gånger.

Sedan ca 1844 har det funnit en judisk majoritet i staden och den har aldrig varit huvudstad för någon stat i historien, med undantag för judarna. Palestinierna gjorde inte några anspråk på staden innan 1967 då man ansåg sig vara en integrerad del av arabvärlden och inte som en separat nationalitet. Vidare nämns inte heller Jerusalem en enda gång i Koranen och profeten Muhammed besökte aldrig fysiskt Jerusalem.

Mellan 1948-1967 skändades judiska helgedomar grovt av den jordanska regeringen som hade kontrollen över östra Jerusalem och kristna fick hårda restriktioner att besöka sina heliga platser.

4 000 år på 5 minuter:

Religionsfrihet efter återförenandet

Dagens Jerusalem är hjärtat och själen för Israel och är en av de mest känslomässigt och andligt laddade platserna på jorden. Den bibliska referensen ”gå upp” till Jerusalem är bokstavligen sann. Jerusalem ligger ovanpå Judéens kullar när man närmar sig Jerusalem via Highway 1 från Tel Aviv förändras vegetationen och luften blir svalare.

Innan 6-dagarskriget 1967 var staden delad. Men efter kriget kom den under israelisk kontroll och återförenades med östra delen. Därmed kunde alla, oavsett religionstillhörighet, fritt besöka sina heliga platser. Tyvärr har den muslimska sektionen av Tempelberget blivit politiserat av palestinierna. Det har medfört att de t.ex. organiserar upplopp och kastar stenar över Västra muren mot bedjande judar. Palestinierna använder också UNESCO, som i praktiken styrs av diktaturer, för att få resolutioner godkända som förnekar den judiska kopplingen till Tempelplatsen. Där muslimska helgedomar idag är byggda på Tempelberget har tidigare det judiska templet legat.

Den mur som omgärdar Old City eller den del som inhyser det judisk, kristna, arameiska och muslimska kvarteret uppfördes för ca 500 år sedan av den turkiske Süleyman den magnifike.

 

Publicerat 2016-11-11