Den bibliska perioden i Israel 1440 f.Kr. – 516 f.Kr.

Den bibliska perioden i Israel
Den bibliska perioden i Israel


När det gäller årtal m.m. uppmuntras fördjupning i respektive områd
e.

Perioden 

 • ca 1440 f.Kr. Uttåget ur Egypten – ca 480 år innan bygget av 1:a Templet startades
 • ca 1250 f.Kr. – 1025 f.Kr. Domare leder folket
 • ca 1025 f.Kr. – 1010 f.Kr. Kung Saul
 • ca 1010 f.Kr. – 970 f.Kr. Kung David
 • ca 970 f.Kr. – 931 f.Kr. Kung Solomon
 • ca 1000 f.Kr. – 900 f.Kr. En inskrift hittades 2008 i Khirbet Qeiyafa som indikerar att det fanns en gammal israelisk religion och att kung David har existerat. Ytterligare bevis för kung Davids existens konstaterades vid utgrävningen av Tel Dan Stele.
 • ca 960 f.Kr. Salomos tempel i Jerusalem färdigt
 • ca 931 f.Kr. Splittring mellan Kungariket Israel (Samaria) och Kungariket Juda (Judéen)
 • ca 931 f.Kr. – 913 f.Kr. Kung Rehabeam av Juda
 • ca 931 f.Kr. – 910 f.Kr. Kung Jerobeam av Israel
 • 840 f.Kr. Inskription på Meshastelen upptäcktes 1868 där Israels kung David omnämns på rad 31, raden är dock något skadad och läsningen är därför omtvistad. Stenen restes av den moabitiske kungen Mesa till minne av upproret och segern över Israels kung.
 • ca 740 f.Kr. – 700 f.Kr. Jesajas profetior
 • ca 722 f.Kr. Kungariket Israel faller till det Neo-assyriska riket
 • ca 715 f.Kr. – 687 f.Kr. Kung Hiskia av Juda
 • ca 649 f.Kr. – 609 f.Kr. Kung Josia av Juda
 • ca 626 f.Kr. – c. 587 f.Kr. Jeremias profetior
 • 597 f.Kr. Första av tre utvisningar till Babylon
 • 586 f.Kr. Jerusalem faller till Nebukadnessar och Salomos tempel förstördes
 • 539 f.Kr. Judar tilläts återvända till Jerusalem
 • 520 f.Kr. Sakarjas profetior
 • 516 f.Kr. 2:a templet i Jerusalem invigdes