Dödahavsrullarna är judiska religiösa handskrifter

Dödahavsrullarna är religiösa judiska handskrifter
Dödahavsrullarna är religiösa judiska handskrifter

Sedan upptäckten av Dödahavsrullarna i Qumran mellan 1947-1956  har de väckt ett stort intresse som kan jämföras med Egyptens pyramider och hieroglyfer. Upptäckten betraktas som den viktigaste arkeologiska nyheten under 1900-talet. Invånarna i Qumran bevittnade början av vad som skulle bli den tidiga kristendomen.

Dödahavsrullarna är forntida, judiska religiösa handskrifter som innehåller delar av det som nu kallas den hebreiska Bibeln, liksom en rad utombibliska dokument. De mest kända är de gamla handskrifterna som fanns i elva grottor nära Qumran vid Döda havet, därav namnet Dödahavsrullarna. Man fann fler än 15 000 fragment av pergament och papyrus som tillsammans utgör 972 manuskript. Upptäckter från ytterligare platser gav dokument och brev som hade gömts i grottor. Olika dateringsmetoder har använts, bland dem paleografi (studiet av gamla manus). Även radiokolmetoden, d.v.s. kol-14-metoden som är ett kemiskt test för att datera organiska material har tillämpats. Dateringsmetoderna har kunnat fastställa att Dödahavsrullarna skrevs mellan 150 f.Kr. och 70 e.Kr.. De har kunnat bevaras tack vare att området vid Qumran har låg luftfuktighet och torr luft. Numera gör The Israel museum omfattande ansträngningar för att hålla dem skyddade för årtusenden framöver.

Dödahavsrullarna:

 

Skrivna på pergament

De flesta skriftrullar är skrivna på pergament (speciellt förberedda djurhudar) och ett mindre antal är skrivet på papyrus (ett slags papper gjort från papyrusväxten). Ett dussintal skriftrullar hittades i ett tillfredsställande skick. De flesta består av tusentals fragment och har texter som är ca 1 000 år äldre handskrifter av Gamla testamentets böcker än tidigare känt. Bland rullarna finns partiella eller fullständiga kopior av varje bok i den hebreiska bibeln (utom Esters bok som möjligen ännu inte har hittats). T.ex. Jesajas bok fanns t.ex. i ett komplett och i ett ofullständigt exemplar och som kan ses i en monter hos Israel Museum i Jerusalem.

 

Hebreiska är det dominerande språket

Dödahavsrullarna är i de flesta fallen skrivna på hebreiska och det finns ett antal handskrifter även på arameiska och grekiska. Många av skriftrullarna och fragment är över 2 000 år gamla från perioden före Jesu födelse. Handskrifterna refereras som ”bibliska skriftrullar” och är kopior av verk som nu ingår i den hebreiska Bibeln. De höll redan en särskild ställning under den 2:a Tempelperioden och ansågs vara avsedda för gudomlig kommunikation. Andra utgörs av gamla icke-bibliska judiska skrifter som är både apokryfiska och pseudepigrafiska, tolkningar av den judiska lagen, regler för samhällslivet för den sekt som bodde i Qumran, liturgiska dikter och böner, unika bibelkommentarer samt eskatologiska verk som uppenbarar tankar om uppfyllelsen av bibliska profetior och de sista dagarna. En av skriftrullarna är exempelvis Temple Scroll som ger instruktioner för att bygga templet i Jerusalem och tempelceremonier. Den består av 18 ark av pergament och texten är indelad i fyra huvudkategorier. Kategorierna ger instruktioner för konstruktion, festivaler och offerriter, lagar om renhet och orenhet och en anpassning av tempellagar som finns i Femte Mosebok. En annan Dödahavsrulle inkluderar en slags gammal skattkarta till en gömd skatt. Medan de andra texterna är skrivna med bläck på pergament eller djurhudar har skattkartan hebreiska och grekiska bokstäver inskrivna på en plåt.

 

Delas traditionellt in i tre grupper

1. Bibliska” manuskript som är kopior av texter från den hebreiska Bibeln.

2. Andra religiösa manuskript, inklusive kända dokument från 2:a Tempelperioden.

3. Manuskript som belyser olika judiska gruppers tro.

 

Israel Antiquities Authority (IAA) tillsammans med Google digitaliserade Dödahavsrullarna

Ett ambitiöst projekt mellan Israel Antiquities Authority (IAA) och Google har utförts avseende digitalisering av Dödahavsrullarna. Arkivarier använde en specialutvecklad fotograferingsteknik för att skydda de känsliga rullarna från skador. Resultatet av samarbetet kan ses av vem som helst i världen med tillgång till internet.

 

Israel lanserar ny expedition för att leta efter oupptäckta Dödahavsrullar

En ny arkeologisk expedition kommer att gå av stapeln i december 2016 i ett försök att hitta ännu oupptäckta rullar i grottor runtomkring Döda havet. Under de senaste åren har det kommit fram uppgifter att plundrare söker i grottor för fler Dödahavsrullar. Dessutom har antika manuskript har dykt upp på illegala marknader för antikviteter. Det har gjort att Israels regering tagit beslutet att återuppta arkeologiska undersökningar.

 

Fördjupad information

Via denna länk kan du ta del av fördjupad information om The Community Rule Scroll, The Great Isaiah Scroll, The Temple Scroll, The War Scroll, The Community Rule Scroll och The Commentary on the Habakkuk Scroll. The Great Isaiah Scroll är även översatt till engelska och de andra lär inom en nära framtid också bli översatta.

En del av Jesaja som återfanns bland Dödahavsrullarna
En del av Jesaja som återfanns bland Dödahavsrullarna och finns att se på The Israel Museum i Jerusalem

 

Publicerat 2016-11-12 med ny uppdatering 2016-11-24.