Dykare upptäckte antika föremål vid Caesarea Maritima

2016 fann dykare antika metallföremål vid Caesarea Maritima. Fynden bedöms vara 1600 år gamla och inkluderar t.ex. lampor och klumpar av mynt.

Publicerat 2017-01-23