Forntida skärva nämner Betlehem vid tiden för 1:a Templet

Forntida skärva nämner Betlehem vid tiden för 1:a Templet

Ett fragment av en lerskärva är det första arkeologiska beviset som visar att Betlehem har funnits som en stad vid tiden för det 1:a Templet.

Hebreisk inskription nämner Betlehem vid tiden för 1:a Templet
Hebreisk inskription nämner Betlehem vid tiden för 1:a Templet

Skärvan bedöms vara 2 700 år med en gammal hebreisk inskription som nämner staden Betlehem. Den hittades i Jerusalem (ca 10 km norr om Betlehem) uppgav  Israel Antiquities Authority 2012.

Arkeologen Eli Shukron sade att inskriptionen var signifikant för att vara det första arkeologiska beviset att Betlehem fanns så långt tillbaka i tiden..

Den hebreiska Bibeln säger att Betlehem byggdes upp som en befäst stad av Rehabeam och identifierar den som  staden som David kom ifrån och kröntes som Israels kung.

Nya Testamentet identifierar Betlehem som födelseplatsen för Jesus som var jude.

Betlehem förstördes av kejsar Hadrianus under Bar Kokhba-revolten under åren 132-135 e.Kr. Bar Kokhba-revolten kallas även för 3:e judiska kriget och det 2:a judiska upproret mot Rom. Kejsarinnan Helena, mor till Konstantin den store, återuppbyggde Betlehem och beställde byggandet av den stora Födelsekyrkan i år 327 i Bethlehem. Kyrkan skadades svårt av samariterna som plundrade den under en revolt år 529, men byggdes upp igen ca 100 år senare av kejsar Justinianus I.

Betlehem erövrades av muslimerna år 637 vars styre fortsatte fram till dess erövring 1099 av en korstågsarmé, som ersatte stadens grekisk-ortodoxa präster med en latinska. I mitten av 1300-talet rev Mameluckerna stadens murar, som sedan byggdes upp igen av ottomanerna i början av 1500-talet. Ottomanerna kontrollerade staden fram till slutet av första världskriget då britterna tog över den. Betlehem kom under jordanskt styre vid 1948 års arabisk-israeliska krig. Israel tog över kontrollen efter sexdagarskriget 1967. Sedan 1993 års Osloavtal har Betlehem administrerats av den Palestinska myndigheten (PA) vilket har inneburit en katastrof för den tidigare kristna majoriteten. Bl.a. omvandlade den palestinska ledaren Yassir Arafat ett grekiskt-ortodoxt kloster nära Födelsekyrkan till hans egna bostad. Ett av de största problemen för Betlehems kristna är konfiskering av deras mark av olika muslimska grupperingar och muslimska trakasserier. När Osloavtalet ingicks hade var 70-80% av Betlehems befolkning kristen vilket nu har sjunkit ner till ca 23%, andra beräkningar visar på enbart 12%. Samma utveckling i palestinska Gaza där det inte heller råder full religionsfrihet utan den kristna befolkningen har markant minskat efter trakasserier från muslimer och till och med tvångskonverteringar till islam.

Födelsekyrkan i Betlehem är byggd över den grotta som av traditionen utpekas som Jesu födelseplats:

Publicerat 2016-11-19