Fragment av en graverad stenkärl funnen i Jerusalem

Ett fragment av en 2100-årig graverad stenkärl har hittats i en rituell badanläggning i Jerusalem Walls National Park. Den är ett av de äldsta fynden hittills i Jerusalem och användes av judar.

Namnet Hyrcanus är ingraverat i kärlet och bedöms att ha varit ett vanligt namn under den hasmoneiska tidsperioden. Mer information »

Publicerat 2016-12-26