Hasmoneanerna kontrollerade Negev

Forskare vid Israel Antiquities Authority bearbetade fynd från arkeologiska utgrävningar 2009 på platser som ligger längs ”Rökelsevägen” i Negev. Det var längs denna väg som Nabataeansen transporterade dyrbara varor såsom myrra och rökelse till Medelhavet och Egypten. Fynden som har gjorts visar på att Hasmoneanerna, grundad under ledning av Simon Maccabaeus, kontrollerade Negev. De var den härskande dynastin i Judéen och omgivande regioner under antiken och upphörde 37 f.Kr. då den blev ersatt med den Herodianska dynastin. Mer information »