Hebron – judendomens 2:a mest heliga stad efter Jerusalem

Hebron – judendomens 2:a mest heliga stad efter Jerusalem

UNESCO har normalt en positiv association då man automatiskt tänker på de s.k. världsarven världen över, bland dem Visbys historiska del. Normalt tar UNESCO logiska beslut och resolutioner men med ett stort undantag, nämligen Israel och det judiska folkets historia. Anledningen till det är att politik står över fakta och att muslimska stater sätter dagordningen i UNESCO. Liksom muslimska stater sätter dagordningen i övriga FN då det lönar sig nämligen att vara brutala länder som struntar i allt vad som stavas mänskliga rättigheter. Den S-ledda regeringen i Sverige har också ställt in sig i ledet bakom de muslimska diktaturerna.

Den 7/7 antog UNESCO en resolution i Kraków, ca 5 mil från Auschwitz, där Hebrons betydelse för judar och kristna sveptes bort. Att beslutet togs i Kraków var ingen slump utan en kylig kalkyl från muslimska stater att vanära det judiska folket och Förintelsen. Efter Jerusalem finns det inget mer heligare bland judar än just Hebron. Resolutionen är således inte efter logik eller historiska fakta, utan enbart politik. Då UNESCO blandar in politik i sina beslut så gör det per automatik organet korrupt. Det går med andra ord inte att ta UNESCO på allvar, utan är ytterligare en av FN:s lekstugor för de länder som vill stödja diktaturers agenda. Svenska delen av UNESCO är tysta – ledamöterna tänker mer på sina karriärer inom UNESCO än att ta hänsyn till vad som är sanning.

Beslutet den 7/7 är givetvis antisemitiskt och inte minst bisarrt. Om judarnas stamfader, Abraham, inte existerat så hade ju inte heller islam existerat, enligt islams egen tolkning.

Hebron ligger ca 3 mil söder om Jerusalem och 1:a Mosebok berättar bl.a. att Abraham köpte fältet där patriarkernas grav ligger. Marken var den första som ägdes av det judiska folket i deras förlovade land. Det finns oändligt många källor gällande det judiska Hebron, men låt oss ta Wikipedia som skriver bl.a.: ”Staden ingick i det i Bibeln omnämnda Judeen, varigenom det är judendomens andra heligaste stad, efter Jerusalem, och den är likaså helig för islam och kristendomen. Namnet Hebron är av västsemitiskt ursprung, medan dess arabiska namn är en anspelning på patriarken Abraham. Hebron kallas därför ibland Patriarkernas stad… Hebron är känd som Abrahams stad och är i Bibeln nämnd redan i Abrahams historia. Han själv, hans hustru Sara samt några av hans barn är enligt traditionen begravda i Makpelagrottan.”

UNESCO har utvecklats till ett fiasko och förstört meningen med organet fundamentalt.

Publicerat 2017-07-08