Jerusalem är det 3 000-åriga centret för judar

Introduktion till Jerusalems historia
Introduktion till Jerusalems historia
Kotel/Västra muren/Klagomuren i Jerusalem
Kotel/Västra muren/Klagomuren i Jerusalem

Jerusalem har varit judarnas huvudstad i 3 000 år och nuvarande Israel är den 3:e judiska staten genom historien. Det är en gammal stad lokaliserad i gamla Juda och är huvudstad i dagens Israel. Jerusalem har en historia som går tillbaka till omkring 4 000 f.Kr., vilket gör den till en av de äldsta städerna i världen. Det är den heligaste staden inom judendomen och har även stor religiös betydelse inom kristendomen samt är den tredje mest heliga staden inom islam.

Sigill med kung Hiskias namn har upptäckts i Jerusalem
Sigill med kung Hiskias namn har upptäckts i Jerusalem

Jerusalem har varit center för judarna under ca 3 000 år

Staden har varit ett politiskt och andligt centrum för det judiska folket sedan c. 1 000 f.Kr.. Kung David etablerade Jerusalem som huvudstad i den judiska nationen och hans son Salomo fick uppdraget att bygga det 1:a Templet. Den första tempelperioden slutade 586 f.Kr., då den babyloniska kungen Nebukadnessar II ödelade Salomos tempel och tog ett stort antal judar till fångenskap som konsekvens av en revolt 538 f.Kr.. Efter 50 år i babylonisk fångenskap, erövrades det babyloniska riket av perserna 539 f.Kr.. Nästföljande år inbjöd den persiske kungen Cyrus den store judarna att återvända till Juda för att bygga det 2:a Templet. Det bygget avslutades 516 f.Kr. (70 år efter att det 1:a Templet hade blivit förstört).

År 70 förstördes det 2:a Templet och Jerusalem av romarna. Det enda som återstår idag av området kring 2:a Templet är nuvarande Västra muren. Tisha B’Av är en årligen återkommande judisk högtid för att sörja förstörelsen av templen.

Den romerske kejsaren Hadrianus besegrade den judiska Bar Kokhba-revolten 135 och därefter beslöt Hadrianus att utplåna alla judiska kopplingar till området. Judéen (Juda och Benjamins stammars område) gavs istället namnet Palæstina/Palestina (namnet kommer ursprungligen från Filistén). Namnet Palestina var utstuderat då filistéerna tidigare i historien varit en av Israels främsta fiender. Förödmjukelsen var således ett faktum och dessutom ändrade Hadrianus namnet på Jerusalem till Aelia Capitolina för att förinta allt som hade med det judiska att göra.

Genom historien till våra dagar har man slagits om Jerusalem 16 gånger, förstörts två gånger, belägrats 23 gånger, attackerad 52 gånger samt erövrad och återerövrad 44 gånger.

Sedan ca 1844 har det funnit en judisk majoritet i staden och den har aldrig varit huvudstad för någon stat i historien, med undantag för judarna. Palestinierna gjorde inte några anspråk på staden innan 1967 då man ansåg sig vara en integrerad del av arabvärlden och inte som en separat nationalitet. Vidare nämns inte heller Jerusalem en enda gång i Koranen och profeten Muhammed besökte aldrig fysiskt Jerusalem.

Mellan 1948-1967 skändades judiska helgedomar grovt av den jordanska regeringen som hade kontrollen över östra Jerusalem och kristna fick hårda restriktioner att besöka sina heliga platser.

4 000 år på 5 minuter:

Religionsfrihet efter återförenandet

Dagens Jerusalem är hjärtat och själen för Israel och är en av de mest känslomässigt och andligt laddade platserna på jorden. Den bibliska referensen ”gå upp” till Jerusalem är bokstavligen sann. Jerusalem ligger ovanpå Judéens kullar när man närmar sig Jerusalem via Highway 1 från Tel Aviv förändras vegetationen och luften blir svalare.

Innan 6-dagarskriget 1967 var staden delad. Men efter kriget kom den under israelisk kontroll och återförenades med östra delen. Därmed kunde alla, oavsett religionstillhörighet, fritt besöka sina heliga platser. Tyvärr har den muslimska sektionen av Tempelberget blivit politiserat av palestinierna. Det har medfört att de t.ex. organiserar upplopp och kastar stenar över Västra muren mot bedjande judar. Palestinierna använder också UNESCO, som i praktiken styrs av diktaturer, för att få resolutioner godkända som förnekar den judiska kopplingen till Tempelplatsen. Där muslimska helgedomar idag är byggda på Tempelberget har tidigare det judiska templet legat.

Den mur som omgärdar Old City eller den del som inhyser det judisk, kristna, arameiska och muslimska kvarteret uppfördes för ca 500 år sedan av den turkiske Süleyman den magnifike.

 

Publicerat 2016-11-11