Jerusalems arkeologi är i ständigt arbete

Jerusalems arkeologi har gett svar på många frågor avseende den mest omtalade staden i världen. Jerusalem har en historia som sträcker sig flera tusen år bakåt i tiden och har därför många arkeologiska platser. Det sker regelbundet nya arkeologiska fynd i Jerusalem i samband med t.ex. byggnadsprojekt då platsen först inspekteras för att minska risken att historiska föremål ska gå förlorade för alltid. Jerusalems arkeologi är lika spännande som den är komplex. Modern prospektering började på 1830-talet men är långt ifrån över. Nya upptäckter tillför ny information till redan tidigare utförda utgrävningar. Ofta utförs arkeologiska utgrävningar inom små områden och behöver arbeta sig igenom flera meter bestående av modernt och antikt skräp. Det som till sist kommer fram och av värde hjälper till att förstå mer av Jerusalems historia. Jerusalems arkeologi kastar också ljus över befolkningens levnadssätt genom exempelvis keramik, stenverktyg och kärl, djurben, växtrester etc.. Importerade objekt reflekterar Jerusalems handelsförbindelser med många områden i Medelhavsvärlden. Rökelsealtare, skallror, figurer och skriftliga lämningar hjälper arkeologer att förstå Jerusalems religiösa kultur och så vidare.

Modell av det 2:a judiska templet i Jerusalem
Modell av det 2:a judiska templet i Jerusalem

Under sin långa historia har Jerusalem förstörts 2 gånger, belägrats 23 gånger, attackerats 52 gånger, erövrats och återerövrats 44 gånger. Jerusalem är en av världens äldsta städer och sedan 3000 år tillbaka har Jerusalem varit den mest heliga staden för judarna. Redan för 3000 år sedan var Jerusalem huvudstad för det judiska folket.

Jerusalem är viktigt inom kristendomen och islam men kan inte jämföras i betydelse med judarnas koppling till den. T.ex. inom islam är Jerusalem bara den tredje mest viktiga staden inom religionen eller ideologin och profeten Muhammed besökte aldrig Jerusalem.

 

För 3000 år sedan blev Jerusalem huvudstad i Israel

Ca 1 000 f.Kr. blev Jerusalem huvudstad i Förenade kungariket Israel och nuvarande Israel är den 3:e judiska staten genom tiderna. Exempelvis har palestinierna ingen naturlig relation till Jerusalem utan det var först på 1960-talet som “palestinsk” nationalism blev viktigt. Tidigare identifierade palestinier sig logiskt som just araber. Inte förrän Israel återtog hela sin forna huvudstad Jerusalem 1967 började “palestinier” att ställa villkor på staden. Det skedde aldrig under åren 1948-1967 då araberna hade kontrollen över östra Jerusalem av skälet att man ansåg sig vara just araber.

 

Jerusalems arkeologi har stor politisk betydelse

När det gäller Jerusalems arkeologi och dess betydelse för Jerusalem så används den i både israelisk och palestinsk politik. Israel brukar uppmärksamma judiska arkeologiska fynd som sträcker sig tillbaka 3 000 år i tiden och på det som idag kallas för Västbanken men som inom den historiska arkeologin är Judéen. Palestinierna å sin sida försöker genom att förfalska judisk historia göra den palestinsk. Alternativt att man betonar den muslimska närvaron sedan 600-talet. Dock, det går inte att förfalska arkeologi. Alla arkeologiska upptäckter av värde analyseras med hjälp av avancerad teknik och det finns inga arkeologer som sätter sin karriär på spel för att hävda något som inte är sant. Dock är palestinska arkeologer under hårt tryck från den palestinska ledningen som vill tvinga på “palestinsk” historia vilken aldrig har existerat och således riskerar de att bli utfrysta från den akademiska arkeologiska världen.


Undersökningar av Davids stad i Jerusalem:

 

Bland det som arkeologiska utgrävningar har gett helt eller delvis svar på (utöver fysiska fynd) är t.ex.:

 • Jerusalems tredje mur där romare och judar kämpade mot varandra
 • Kung Davids palats
 • Golgata där Jesus korsfästes
 • Korstågens påverkan på Jerusalem
 • Bibelns kung Hiskia
 • Betesdas pool – en plats för Jesu mirakel
 • 2200-årig fästning i Jerusalem
 • Kung Hiskias tunnel
 • Mystiskt podium upptäckt nära Tempelberget
 • Ofels skatt
 • Gammal herrgård på berget Sion
 • Judarnas revolt mot romarna
 • Siloams tunnel
 • Davids stad i Jerusalem
 • Bibliska namn från 1:a tempelperioden
 • Västra muren
 • Herodes tempel (renovering av det 2:a templet)
 • 1:a och 2:a templet
 • Inskription från 1:a tempelperioden
 • Judiska rituella bad
 • Kung David
 • Kung Salomon
 • Antika judiska skrifter som ger mer information om Jerusalem
 • Vattenreservoar från 1:a tempelperioden
 • Gihonkällan
 • 3000-årigt stensigill
 • Antika, hebreiska mynt

+ en hel del annat.

Jerusalems arkeologi ger ibland en guldkantad tillvaro... på bilden syns en del av Ofels skatt
Jerusalems arkeologi ger ibland en guldkantad tillvaro… på bilden syns en del av Ofels skatt

Jerusalems arkeologi är omfattande och det görs regelbundet nya, spännande upptäckter runtom i staden.
Mer information »

Publicerat 2017-01-06