Jesu lärjungaskap – en introduktion

lärjunge till Jesus
lärjunge till Jesus

Jesu lärjungaskap – en introduktion
Du har säkert hört talas om läromästare inom t.ex. vissa sporter och andra områden där det inte går på egen hand att förvärva kunskaper, utan genom långvarig personlig kontakt. För kristna är Jesus också en läromästare och de som har beslutat att följa Jesus kallas då för lärjungar. Den enorma skillnaden är att följa Jesus är allvarligt och kostsamt och många kristna världen över har blivit mördade för sin tro. Under 2021-2022 mördades ca 6 000 i enbart Mellanöstern. I västvärlden kan lärungaskapet kosta familj vänner och tid och vid enstaka tillfällen utsatta för terrorattentat. Jesus säger själv i Lukasevangeliet : ”Var och en av er som inte avsäger sig allt han har kan inte vara min lärjunge.” Det Jesus menar är att när man prioriterar ett liv som kristen kan det innebära att man behöver offra något annat, t.ex. välja bort status och materiella rikedomar som kan leda till inre tomhet för att istället vara sanna mot kallelsen att följa Jesus; att vara lärjunge till Jesus. /jl

lärjunge till Jesus
Från Saint Catherine’s Monastery i Sinai