Judisk bönbok äldre än äldsta Torahrulle

Judisk bönbok äldre än äldsta Torahrulle
Judisk bönbok äldre än äldsta Torahrulle

2013 uppmärksammade media en 50-sidig judisk bönbok som är ca 11 cm hög och ca 10 cm bred. Den är skriven på en ålderdomlig form av hebreiska. Totalt innehåller bönboken 100 judiska välsignelser och behandlar ämnesområden som t.ex. den apokalyptiska berättelsen om den sista tiden och Seder. Bönboken är daterad till år 840 vilken gör den till och med äldre än den äldsta kända Torahrullen. Mer information »

Publicerat 2016-12-16