Judiska heliga platser

Judiska heliga platser
Judiska heliga platser

Jerusalems Kotel (Västra muren) är den plats som vördas högst bland judiska heliga platser. Psaltaren: ”Om jag glömmer Dig, O Jerusalem, låt min högra hand förtvina, låt min tunga fastna i min gom om jag upphör att tänka på Dig, om jag inte håller Jerusalem kvar i minnet ens i mina lyckligaste stunder”. Talmud: ”Tio mått av skönhet gavs till världen; nio mått till Jerusalem och ett mått till resten av världen”. Således är det inte förvånande att judiska heliga platser kan hittas överallt i Jerusalem.

Davids kamp mot jätten Goliat
Davids kamp mot jätten Goliat

Jerusalem har länge varit inbäddad i judiskt religiöst medvetande och judar har alltid studerat och personifierat kung Davids kamp för att erövra Jerusalem och hans önskan att bygga det Heliga Templet där, som beskrivs i den hebreiska Bibeln. Många av kung Davids uttryck avseende längtan till Jerusalem har anpassats till populära böner och sånger. Judar tror att i framtiden kommer det ombyggda templet i Jerusalem att bli centrum för dyrkan och undervisning för hela mänskligheten och följaktligen kommer Jerusalem att bli världens andliga centrum.

 

Kotel är den mest viktiga av alla judiska heliga platser

Den viktigaste judiska pilgrimsplatsen i Jerusalem är Kotel, även känd som Västra muren bland icke-judar. Judar från hela världen reser till Kotel för att beklaga förstörelsen av det judiska templet i Jerusalem och för att lägga bönelappar inuti murens sprickor. Kotel har varit plats för judisk vördnad under århundraden, med den tidigaste källan som nämner heligheten av platsen från 300-talet. Kotel själv är en del av kvarhållningsmuren av det så kallade Beit Hamikdash (det Heliga Templet), centrum för det judiska livet i det forna Israel.

Kotel - heligaste bland judiska platser
Kotel – heligaste bland judiska platser

Enligt den judiska traditionen låg templet på själva platsen där den bibliska patriarken Abraham var befalld av G-d att offra sin son Isak. På platsen byggdes det 1:a och 2:a judiska templet.

En annan viktig judisk helig plats i Jerusalem är Oljeberget. Den judiska traditionen lär ut att judar som är begravda på Oljeberget kommer att vara de första som uppstår när den messianska tiden kommer. I närheten finns också judiska gravar från de judiska templens olika perioder. Profeternas grottor och kungens Davids grav ligger också mycket nära.

Fler exempel i Jerusalem som är populära mål för judar boende i Israel och som är på tillfälligt besök:

 • Absaloms grav
 • Davids stad
 • Hiskias tunnel
 • Synagogan Hurva
 • Sefardiska synagogor
 • The Great Synagogue
 • Jerusalems arkeologiska park
 • Rakels grav
 • Södra och östra muren
 • Mount Zion
 • Belz Great Synagogue
 • Den lilla Västra muren
 • Samuels grav
 • Simon den rättfärdiges grav
 • Synagogan Tzemach Tzedek
 • Synagogan Ramban
 • Kung Davids grav
 • Gihonkällan vid Davids stad
 • Nehemjas mur
 • Trumpetplatsen
 • Västra murens tunnlar
 • Davids torn
 • Aish HaTorah (takterass med överblick av Västra muren)
 • Citadellet, känt som Davids torn
 • Israel museum
 • Judiska kvarteret

Det finns många judiska platser i Jerusalem som ger större insikt avseende heligheten av Jerusalem inom judendomen.

Mer om judiska heliga platser och judendom:

Mer information »

Publicerat 2017-05-09