Kristna arkeologiska och historiska platser i Israel

Kristna arkeologiska och historiska platser i Israel
Kristna arkeologiska och historiska platser i Israel

Vilka är de arkeologiska eller historiska platserna i Israel och på Västbanken som kan relateras på något sätt till den historiske Jesus och hans följare? Scriptures.lds.org har listat några exempel på platser som finns än idag att besöka, utöver Jerusalem:

1. Förklaringsberget – en del tror att Förklaringsberget är berget Hermon, andra tror att det är berget Tabor.

2. Caesarea Filippi

3. Galileen

4. Galileiska sjön

5. Betsaida

6. Kapernaum

7. Magdala

8. Kana

9. Nasaret

10. Jeriko

11. Betania

12. Judeens öken

13. Emmaus

14. Betfage

15. Betania

16. Betlehem

Mer information »

Arkeologi i Israel:

Publicerat 2016-12-23