Kung Davids grav

Enligt Bibeln var David begravd i Davids stad, förmodligen i den sydöstra delen av nuvarande Siloam-området. Graven förstördes troligen vid tidpunkten för Bar Kokhba-revolten (135 e.Kr.) och därefter blev den exakta platsen glömd. Dock är berget Sion en populär bedömning för var gravläggningen gjordes. Idag kan man se en senare version av Kung Davids gravvård på Jerusalems sydvästra kulle och själva minnesvården är från korsfarartiden. Mer information »

Kung Davids grav
Kung Davids grav inringad

Publicerat 2017-04-10