Merneptahstelen nämner Israels folk

Den egyptiske faraon Merenptah (även Merneptah) reste den s.k. Merneptahstelen c. 2108 f.Kr. där det framgår av dess inskriptioner att det rådde svår hungersnöd i Israel vid denna tidsperiod. Merneptahstelen är den första egyptiska källan som nämner Israels folk och finns på ett museum i Kairo.  Mer information »

Publicerat 2017-05-07