Mini Israel – miniatyrer

Mini Israel – miniatyrer
Mini Israel – miniatyrer
Parken ”Mini Israel”, lokaliserad nära Latrun (ca 25 km väster om Jerusalem och ca 14 km sydöst om Ramla), är löst formad som Davidsstjärnan, där var och en av de sex trianglarna representerar ett område eller en stad i Israel. Cirka 350 stora modeller av anmärkningsvärda, historiska byggnader och platser har området. Mer information »

Publicerat 2017-06-28