Moria berg är det gamla namnet för Tempelberget

Moria berg är det gamla namnet för Tempelberget

Första gången Moria Berg nämns i Bibeln var när patriarken Abrahman skulle offra sin son Isak, vilket inte skedde till sist då det hela var en test från G-d, enligt Bibeln. Delar av Moria berg köptes av David från en före detta jebusitkung då det var privat egendom, vilket går att läsa i Bibeln.

Efter att det 1:a Templet blev uppfört för ca 3000 år sedan kom Moria berg istället att bli kallat för Tempelberget.

Publicerat 2017-06-12