Nehemjas mur i Jerusalem upptäckt?

Nehemjas bok beskriver konstruktionen av en mur som en del av en ombyggnad efter Jerusalems förstörelse av babylonierna, efter att folket återvänt från fångenskapen i Babylon. Arkeologerna tror att de fann rester av muren 2008 tack vare olika artefakter vilka dateras till 400-talet f.Kr..

Publicerat 2017-01-25