Olöst mysterium: Dödahavsrullarnas skattkarta

Olöst mysterium: Dödahavsrullarnas skattkarta
Olöst mysterium: Dödahavsrullarnas skattkarta

Expressen (2016): ”Det var 1947 som en samling handskrifter hittades i en grotta i Qumran på Västbanken. Dödahavsrullarna anses vara ett av 1900-talets mest intressanta fynd. Skrifterna uppskattas vara 2000 år gamla och innehåller nästan 1000 texter på hebreiska, arameiska och grekiska som är nedskrivna på pergament. Många forskare tror att dokumenten är skrivna av den judiska gruppen esséerna. Men ingen vet med säkerhet. Rullarna innehåller bland annat skrifter från Gamla testamentet och kastar nytt ljus över den tidiga judendomen och kristendomen. Förutom religiösa skrifter innehåller Dödahavsrullarna en slags karta och inventarielista över en rad skatter. Men ingen av dessa har någonsin hittats vilket eventuellt kan förklaras med att Romarna plundrade området. Enligt andra teorier har skatterna aldrig funnits. Det pågår fortfarande forskning kring dokumenten som förvaras mörkt och svalt för att inte förstöras.”

Publicerat 2017-08-24