Om Israelarkeologi.se

Ansvarig utgivare, artiklar: John Lidén

Hebreisk oljelampa som är daterad till100 f.Kr. - 100 e.Kr.
Hebreisk oljelampa som är daterad till 100 f.Kr. – 100 e.Kr.

IsraelArkeologi.se har som mål att bredda kunskapen om arkeologi i Israel vars fynd sträcker sig tillbaka tusentals år i tiden. I nuvarande Israel finns 1 000-tals med hebreiska inskriptioner från utgrävda platser som har människors namn, hänvisningar till judiska kungar, sigill från officiella dokument, namngivna personer och formuleringar som nämns i den hebreiska bibeln och dyrkade en G-d som heter YHWH. Vidare kan vi datera de hebreiska texterna som från det språk som folket i Israel och Juda använde inte bara under ett år eller ett decennium eller ett sekel men under många århundraden.

Än idag undersöks nya byggarbetsplatser i Israel av arkeologer innan man får tillstånd att överhuvudtaget få bygga något vilket indikerar hur Israel värderar historia och de arkeologiska skatter som fortfarande finns över hela landet och väntar på att bli upptäckta.

Ansvarig utgivare är John Lidén.

Välkommen till IsraelArkeologi.se!

Publicerat 2016-11-11