Salomos stallar

En grupp av gamla stall upptäcktes 1996 på det sydöstra hörnet av Tempelberget. Stallen ligger 12 ½ meter under Tempelberget och går med all sannolikhet tillbaka till perioden då Salomos tempel byggdes, d.v.s det 1:a Templet. Numera används området till en moské. I samband med moskébygget skövlades området och flera hundra lastbilar forslade bort arkeologiska artefakter illegalt. Anledningen till det är att palestinska muslimer vill radera den judiska historien på Tempelberget och likt IS inte respekterar andra religioner. Mer information »

Publicerat 2017-04-06