Shekelmynt från 2:a Tempelperioden

Shekelmynt från 2:a Tempelperioden

0

Silvermyntet har bl.a. inskriptionerna ”År 1” (av den judiska revolten) och ”Israels shekel”. Myntet var präglat 66-67 e.Kr., strax innan den romerska förstörelsen av 2:a […]

1 2 3