Synagogan Shalom Al Yisrael i Jeriko

Synagogan Shalom Al Yisrael i Jeriko
Synagogan Shalom Al Yisrael i Jeriko

Shalom Al Yisrael Synagogue (synagogan ”Fred över Israel”) dateras till slutet av 500-talet eller i början av 600-talet och upptäcktes 1936. Mosaikgolvet i synagogan innehåller judiska symboler som Förbundsarken, menorah, shofar och lulav. Det finns också en hebreisk inskription, ”Fred över Israel”. Den Tora-rulle som fanns i synagogan har flyttats till en annan plats av säkerhetsskäl då synagogan är hotad från radikala palestinska muslimer 24/7. Mer information »

Publicerat 2017-07-22