Jesus grav funnen?

Enligt traditionen upptäcktes Jesus grav på 300-talet efter att Roms kejsare hade börjat leta efter den. 1555 visar uppgifter på att graven hade skadats och därför beordrades att en helgedom skulle byggas över den för att skydda och försegla graven. Den ligger i Heliga gravens kyrka (även kallad för Uppståndelsekyrkan) i Jerusalem vilken bedöms av forskare vara en av två tänkbara platser för Golgata, platsen för Jesu korsfästelse. Inuti kyrkan ligger den heliga graven där Jesus ska ha återuppstått från de döda. Den andra tänkbara platsen är Gordons Golgata som ligger strax utanför gamla stadens mur.

2016 rapporterade National Geographic att i samband med renovering av graven – vilket inte hade utförts på flera sekel – upptäcktes en intakt kalkstensbädd som bedöms vara just den som Jesus las på efter korsfästelsen. Kalkstensbädden upptäcktes efter att en marmorplatta hade lyfts bort för att se vad som fanns under den och med stor sannolikhet har en historisk upptäckt gjorts.
Mer information »

Publicerat 2017-01-04