Jerusalem – den allra första början för judarna

För det judiska folket började dess historia i Jerusalem för 3000 år sedan då det 1:a Templet uppfördes på Morias berg, vilket nämns i 1:a Moseboken. Den blev därefter kung Davids huvudstad och det var kung Davids son, Salomon, som byggde det 1:a Templet. Nuvarande Israel är den 3:e judiska staten genom historien i området. Mer information »

Publicerat 2017-08-22

Utflyktsmål i Jerusalem – Davids grav

Kung Davids grav ligger på Mount Zion, nära Old City i Jerusalem. Kung David är den mest kända kungen genom världshistorien. Historiskt sett var han Israels andra kung och sedd som en föregångare till Messias. Kung David dateras till 1040 – 970 f.Kr. och hans regeringstid över Juda var 1010-970 f.Kr. Mer information »

Publicerat 2017-08-08

Varför valde kung David Jerusalem som huvudstad?

Saul, Israels första konung, dödades i strid mot filistéerna (utdöda sedan länge), och David valdes som hans efterträdare. En av Davids första handlingar som kung var erövringen av Jerusalem. Han kallade den ”Davids stad” och förklarade den som huvudstad i hans rike. Valet av Jerusalem – trots sina många brister, t.ex. avlägsenhet från handelsvägar, kronisk vattenbrist, olämpligt strategiskt läge – dikterades av en geopolitisk begränsning. Staden ligger i mitten av de tre stora territoriella blocken som tilldelades Israels 12 stammar och den gränsar till Benjamins stam territorium – till vilken kung Saul hade tillhört – och till Judas, kung Davids stam.

Således sågs den isolerade jebusitstaden som neutral när det gällde stamfördelning av territorium och acceptabelt för hela nationen. Mer information »

Publicerat 2017-06-11