No Picture

Salomos stallar

0

En grupp av gamla stall upptäcktes 1996 på det sydöstra hörnet av Tempelberget. Stallen ligger 12 ½ meter under Tempelberget och går med all sannolikhet […]