Tefillin – pergamentrullar med verser från Torah

Två mindre läderkapslar med pergamentrullar vilka innehåller verser från Torah består tefillin av. Kapslarna placeras på huvudet och på ena armen av judiska män under morgonbönen. Budet att använda tefillin är baserat på fyra verser i Torah (de 5 Moseböckerna). Mer information »

Publicerat 2017-06-04