Talmud – central text till judisk lag och lärdomar

Talmud – central text till judisk lag och lärdomar
Talmud – central text till judisk lag och lärdomar

Det finns två Talmuds som har utvecklats av olika grupper av judiska lärda i Babylonien och i Judeen/Samarien (större delen av nuvarande Israel). Auktoriteterna som nämns i den totalt 6 200 sidor tjocka Talmud levde innan 500-talets slut. Talmud innehåller tolkningar av och kommentarer till Toran – den primära källan till judisk religiös lag och även en rad olika ämnen som inte har med religion att göra. Mer information »

Publicerat 2017-07-04