Västra murens tunnel ett historiens vingslag

Västra murens tunnlar ger en känsla av historiens vingslag
Västra murens tunnlar ger en känsla av historiens vingslag

Den Västra murens tunnel i Jerusalem är för många ett obligatoriskt besök då historiens vingslag kan upplevas. Själva muren (Kotel på hebreiska) är den heligaste platsen för judar och del av stödmuren för Tempelberget. Det Tempelberg där judarnas heliga tempel tidigare låg men som förstördes två gånger om.

Västra muren är en yttermur till Tempelplatsen

Västra muren är en yttermur till Tempelplatsen där den mest magnifika byggnaden som Jerusalem någonsin hade sett i sin historia var lokaliserad. Muren är en av fyra murar som Herodes den store byggde för att stödja den plats där det 2:a Templet stod. Herodes den store lät expandera Tempelberget massivt och det 2:a Templet blev ordentligt upprustat. Anledningen till att den stora upprustningen skedde var, enligt den judiske historieskrivaren Josefus, att Herodes den store ville vidmakthålla sitt namn genom imponerande byggnadsverk. Hans mästerverk blev också det judiska templet i Jerusalem. Nutidens Tempelberg har istället den muslimska Klippdomen och Al Aksa-moskén.

Översikt över Västra murens tunnlar
Det går att vandra längs Västra murens tunnel

 

Dolda delar av Västra muren

Västra murens tunnel ansluter ovan jord till murens böneplats av den nordvästra sidan av Tempelberget som löper längs sidan av Tempelberget. Västra muren är 480 meter lång och större delen av den ligger under jord och slutar nära Via Dolorosas 1:a station.

Bl.a. går det att se dolda delar av Västra muren som en gång bildade yttervägg till judarnas heliga tempel. Religiösa judar kommer hit för att be vid denna del av Västra muren som de gör vid väggen ovanför marken.

Tunnlarna bildas av ett antal bågar som stöds av parallella trappor som går från staden till Tempelberget. I forna tider var det en dal som sprang längs den västra sidan av Tempelberget och dessa komplexa underjordiska tunnlar skapar en direkt koppling mellan den Hasmoneiska perioden och modern tid. Tunnlarna stöds av många valv och innehåller trappor som anslöt till den antika staden med Tempelberget över Tyropeondalen. Idag ger passagerna stöd till gator och bostäder i de muslimska kvarteren.

Västra murens tunnel upptäcktes under 1800-talet

Tunneln upptäcktes först under utgrävningar gjorda av brittiska arkeologer på 1800-talet. Det dröjde till efter sexdagarskriget 1967 som de verkliga utgrävningarna kunde startas av Israeli Ministry of Religions. En av de mest speciella platser att besöka är den del av Västra muren vilket traditionellt anses ligga närmast det allra heligaste. Där finns en liten synagoga där judar kommer för att be.

Västra murens tunnel:

Den största stenen i Västra muren är ett av de tyngsta föremålen som någonsin har lyfts av människor utan motordrivna maskiner. Stenen har en längd på 13,6 meter och en höjd på 3 meter. Den har  en uppskattad bredd av mellan 3,5 meter och 4,5 meter och vikten till hela 570 ton.

År 2007 upptäckte Israel Antiquities Authority en gammal romersk gata vilket sannolikt var en sidogata som var förbunden till två vägar som ledde fram till Tempelberget. Upptäckten av vägen gav ytterligare bevis på att romarna fortsatte att använda Tempelberget efter förstörelsen av templet och Jerusalem år 70.

Publicerat 2016-11-12