Video: De 25 mest viktiga arkeologiska upptäckterna

Video: De 25 mest viktiga arkeologiska upptäckterna
Video: De 25 mest viktiga arkeologiska upptäckterna

Den bifogade videon tar upp ett urval av de mest viktiga arkeologiska upptäckterna, dock är inte ett par fynd från Jerusalem inkluderade som kunde ha blivit listade, bland dem fyndet av en klocka som användes av den judiske Översteprästen i Templen. Däremot är Dödahavsrullarna och en sten med inskriptionen Pontius Pilatus inkluderad.

Publicerat 2017-08-30